Jo før sundhedsniveauet blandt personer med handicap forbedres, jo bedre.

I dag præsenterede regeringen et nyt sundhedsudspil ”Jo før – jo bedre”, som skal gøre noget ved uligheden i sundhed for forskellige grupper af danskere. Jeg hilser udspillet velkomment, for det har mange gode toner, som er værd at rose. Det gælder blandt andet initiativerne i forhold til patientinddragelse og målrettede sundhedstjek. Forbedringer af sundhedsvæsenet gavner jo generelt mennesker, der kan blive syge – om de har et handicap eller ej. Men ingen roser uden torne.

Det er en kendt sag, at sundheden for mennesker med handicap halter. Det faktum blev slået fast med syvtommersøm i foråret, hvor Sundhedsministeriet offentliggjorde to sundhedsrapporter, der viste, at sundhedsniveauet blandt personer med handicap er langt dårligere end blandt personer uden handicap. Der er god grund til at gentage og beklage konklusionerne: Mennesker med handicap rammes langt oftere af sygdomme som sukkersyge, forhøjet blodtryk og diskusprolaps, og blandt personer med udviklingshæmning er levetiden i gennemsnit 14 år kortere end hos den generelle befolkning.

Derfor er det positivt, at regeringen i sit nye sundhedsudspil vil investere i flere store lægehuse. Hvordan disse nærmere skal se ud, nævner udspillet ikke noget om, men vi må gå ud fra, at der også tages højde for den vanskelige fysiske tilgængelighed, der er hos mange læger på nuværende tidspunkt. Så sent som i denne uge var det oppe i medierne, at mere end halvdelen af hovedstadens lægepraksisser ligger på første sal eller endnu højere oppe. Det gør det vanskeligt – for ikke at sige umuligt – for gangbesværede, kørestolssbrugere, nybagte mødre med barnevogn osv. at komme til lægen.

Der er også punkter i det nye udspil, der med fordel kunne inkludere mennesker med handicap, som i øvrigt ikke er nævnt med et eneste ord i udspillet. Det gælder for eksempel tilbuddet om et årligt sundhedstjek til udsatte mænd. Mange personer med handicap ville have gavn af samme tilbud, for her i blandt er der også mange, som har fysiske sygdomme og psykiske lidelser, der bliver opdaget langt senere end hos de fleste andre.  

Jeg ved, at Sundhedsministeriet har indkaldt en række aktører til at drøfte forbedringer af sundheden for mennesker med handicap. Det har jeg også hilst velkommen. Forhåbentlig bliver det mere end en eftertanke til de initiativer, som nu profileres. Vi har nemlig erfaringer fra mange områder, der siger, at man ikke får de bedste løsninger ved først at tænke på mennesker med handicap, når man har lavet hele konstruktionen.

Dato: 

Torsdag, 21 august, 2014