KORA kan hjælpe med at grave 46 milliarder frem

Der står potentielt en overordentligt stor krukke guld for enden af regnbuen i landet ”Det Offentlige.” 46 milliarder kroner kan der være at finde deri - hvis vi vel og mærke bliver mere produktive og effektive i det offentlige system. Det er i hvert fald det bud, som regeringens Produktivitetskommission er kommet med i deres første rapport.

 

Her kommer kommissionen også med foreløbige bud på, at man for eksempel kan gøre det ved at belønne særligt flittige medarbejdere eller give ansatte mere frihed til at løse opgaver på egen hånd. Det er gode overordnede bud.

 

Men skal man for alvor høste gevinsterne ved øget produktivitet, skal man helt ind i det offentlige maskinrum. Det er en oplagt opgave for det nye, store forskningsinstitut KORA. Det har til opgave ”at levere anvendelsesorienteret og praksisnær viden til og om kommuner og regioner. Formålet er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.”

 

Vi mangler netop stærk, anvendelsesorienteret forskning, der går i flæsket på processerne i den offentlige sektor og stiller de enkle, men væsentlige spørgsmål: Hvor og hvordan skabes der merværdi for borgerne? Hvad skal vi gøre mere, og hvad skal skæres væk, hvis det offentlige i fremtiden skal levere mere til borgerne for færre skattekroner?

 

Opgaven er stor og velegnet til et stærkt institut som KORA. At løse den kræver, at KORA udmønter sin ambition om at udvikle den offentlige sektor ved at sætte klare og konkrete mål med ditto tidsfrister for, hvordan forskningen kan få mest mulig håndgribelige nytteværdi. Det ser jeg frem til.

- Tue Byskov Bøtkjær.

 

Dette blogindlæg er også bragt på Dknyt.dk den 14. november

 


Find os på Facebook via dette link

 

 

 

Dato: 

Fredag, 16 november, 2012