Lyt og lær

For to år siden lavede vi en undersøgelse af tilliden mellem mennesker med handicap og myndighederne. Den viste, at en alarmerende høj del af mennesker med handicap ikke har tillid til, at deres egne eller deres pårørendes sager bliver behandlet korrekt. Undersøgelsen fik meget opmærksomhed og der var mange bud på årsagerne, men for at finde de gode løsninger, skal vi et spadestik dybere.

Derfor har vi i Det Centrale Handicapråd undersøgt oplevelsen af samarbejdet mellem borgere med handicap og kommunale medarbejdere på handicapområdet. Undersøgelsen viser, at borgerne generelt har en meget dårlig oplevelse i mødet med kommunen. Det handler ikke bare om, at man ikke får, hvad man ønsker sig, og det fylder meget for de berørte. Borgerne oplever simpelthen, at de professionelle mangler indsigt i deres oplevelser og viden om deres liv og handicap.

Vi har også spurgt de kommunale sagsbehandlere og deres ledere, hvordan de oplever sagsbehandlingen. Her er der en helt anden oplevelse og man lægger vægt på nogle helt andre ting end borgerne. I sin yderste konsekvens betyder det, at lederne og de kommunale politikere risikerer at træffe forkerte beslutninger, fordi de handler ud fra et skævt billede af virkeligheden.

Undersøgelsen viser dog også vejen frem. Borgere og sagsbehandlere er på en række punkter enige om, hvad der er vigtigt i god sagsbehandling og er skeptiske over for rammerne for sagsbehandlerne.

Det er som regel nemmere at finde problemer end at pege på løsninger. Men her kommer et par bud:

  • For det første skal man i kommunerne simpelthen invitere borgerne til dialog om sagsbehandlingen for at genskabe tilliden og sikre en bedre indsats for borgerne. Det er vigtigt at lytte til borgernes samlede fortælling om oplevelsen. Djævelen kan ligge i detaljen – der, hvor man går fejl af hinanden.
  • For det andet er det nødvendigt at arbejde målrettet med, at sagsbehandlerne har den rigtige og tilstrækkelige viden om borgerne og deres handicap, når de møder det menneske, det drejer sig om. Det betyder meget, og borgerne vurderer det nærmest uhyggeligt lavt.
  • For det tredje må vi også mere generelt blive klogere på, hvad det er for nogle ting, der sker i forvaltningerne og i mødet med borgerne. Det kunne være godt med noget forskning i det, for vi har ikke alle svarene.

Jeg har oplevet en stor lydhørhed og interesse hos HK Kommunal, Socialrådgiverforeningen, Ergoterapeutforeningen, Socialchefforeningen og Danske Handicaporganisationer, som har hjulpet os med at lave undersøgelsen. Jeg oplever heldigvis at alle organisationerne har engagement og vilje til at bruge undersøgelsen som løftestang for at skabe forbedringer. Det jeg vil gerne sige tak for og jeg ser frem til, at vi sammen bliver bedre i respektfuld dialog.

Læs undersøgelsen her: DCH's Gap-analyse (pdf-format)
 

Dato: 

Fredag, 29 maj, 2015