Margrethe kan gøre det nemmere for alle at stemme

Dét at stemme er et af de klareste symboler på demokratiet i Danmark. Men for nogle mennesker med handicap kan det være svært at komme til at stemme; måske fordi man ikke kan læse stemmesedlen; måske fordi snoren til blyanten er for kort til, at man kan nå den fra kørestolen; eller måske fordi man ikke forstår stemmesedlen, hvis der ikke også er fotos af kandidaterne.

 

Disse forhold kan man dog ændre, så det bliver nemmere at stemme for mange flere. Og lige nu er der den perfekte anledning: Økonomi- og indenrigsministeriet med Margrethe Vestager i spidsen har nemlig lige lavet et udkast til et lovforslag om at stemme digitalt. At man nogle steder vil skifte blyanten ud med en stemmemaskine er en radikal ændring af den måde, vi stemmer på, som ifølge ministeriet skal gøre det nemmere for blandt andet personer med handicap at stemme. Hvorfor ikke benytte tiden med reformer til at reformere endnu flere forhold, der vil gøre det nemmere for flere vælgere at stemme?

 

Det har jeg opfordret ministeren til i det brev, du kan læse nedenfor.

 

- Tue Byskov Bøtkjær.

 

Kære Margrethe Vestager

 

Det glæder mig, at jeg i udkastet til lovforslag om Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling kan se, at I flere gange fremfører, at muligheden for digitalafstemning kan have en positiv betydning i forhold til personer med handicap. Det ser jeg frem til at se afspejlet i det kommende udbudsmateriale.

 

For at sikre et godt og funktionelt produkt vil jeg også foreslå, at brugerinddragelse i forhold til udviklingen af systemerne opstilles som krav i udbudsmaterialet. På de borgermøder, vi afholder i øjeblikket, hører vi bl.a. om problemer med at sætte kryds på stemmesedlen, da pladen i stemmeboksen sidder for højt og snore i blyanter, der er for korte for kørestolsbrugere – banalt, men vigtigt. Det ville være ærgerligt at producere tilsvarende fejl i forbindelse med digitale forsøg, fordi man ikke har inddraget brugerne tilstrækkeligt.

 

Det Centrale Handicapråd har tidligere gjort opmærksom på, at stemmesedlernes udformning giver problemer for grupper af personer med handicap. Personer der er blinde/ordblinde vil med talesyntese blive kompenseret for de utilgængelige stemmesedler i forbindelse med overgang til digital stemmeafgivelse. Men personer med udviklingshæmning eller eksempelvis personer med erhvervet hjerneskade har brug for, at der på stemmesedlerne kommer foto af kandidaterne og/eller billede af partiernes logo. I lande som eksempelvis England og Spanien har stemmesedlerne påtrykt partiernes logoer, og i Irland har stemmesedlen yderligere foto af kandidaterne. Jeg vil derfor foreslå, at denne anledning bruges til at prøve noget tilsvarende af.

 

Med venlig hilsen

Tue Byskov Bøtkjær

Formand for Det Centrale Handicapråd

 

Dato: 

Tirsdag, 27 november, 2012