Mindeord

Med tristhed har jeg modtaget meddelelsen om, at Palle Simonsen er gået bort. Et usædvanligt menneske er her ikke mere. Han gode eksempel og mange professionelle og menneskelige kvaliteter vil i årene fremover fortsat inspirere os generelt og i det videre arbejde for at bedre vilkårene for blandt andre mennesker med handicap.

Palle var formand for det centrale Handicapråd fra 1990 til 2004, og der står stor respekt om hans arbejde for at sikre mennesker med handicap en ligeværdig plads i samfundet. Da jeg selv tiltrådte som formand meldte han sig hurtigt på banen for diskret og personligt at bistå mig, hvis jeg følte behov for det. Uegennyttigt og med det fælles mål for øje.

Jeg har nok grebet opgaven anderledes an end Palle, og alligevel har han fulgt tæt med og kommenteret mit arbejde; altid konstruktivt og positivt. En meget værdsat sparringspartner er ikke mere. Æret være hans værk og hans minde

Dato: 

Søndag, 20 april, 2014

Billede: