Mindeord

I fredags døde Holger Kallehauge. Dermed mistede den danske handicapbevægelse et af sine mest markante fyrtårne.

I en artikel bragt i anledning af Holger Kallehauges 75 års fødselsdag skrev Kristelig Dagblad blandt andet ”Han har nået at leve to liv på rekordtid. Et som jurist og landsretsdommer. Og et som polioramt, kørestolsbruger og fremtrædende talsmand for mennesker med handicap.” Jeg synes, disse ord meget præcist beskriver Holgers store virke.

Holger favnede bredt såvel inden for handicapverdenen, som i sin juridiske karriere, hvor han bl.a. i en periode var stedfortræder for Folketingets Ombudsmand. Det er umuligt at opliste alt, som Holger har sat sit fingeraftryk på. Men som formand for Det Centrale Handicapråd vil jeg fremhæve FN’s Handicapkonvention. Om nogen har Holger med sin store vilje, viden og ikke mindst vedholdenhed været med til at sikre både dens tilbliven og dens plads i danske handicappolitik, herunder som et pejlemærke i Det Centrale Handicapråds arbejde. Det er nu vores ansvar at leve op til hans fremragende eksempel og forarbejde.

Æret være Holger Kallehauges minde!

Dato: 

Torsdag, 12 juni, 2014