Ny minister for handicap

Det er et vigtigt efterår for mennesker med handicap, som den nye socialminister Annette Vilhelmsen skal stå for.
 
I dag får mennesker med handicap ny minister, for socialministeren er jo koordinerende minister for handicapområdet.
Jeg vil gerne takke Karen Hækkerup for et godt samarbejde og ønsker hende held og lykke som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. 
 
Nu bliver Annette Vilhelmsen social-, børne- og integrationsminister og herfra skal der lyde et varmt velkommen på posten. 
Det er et vigtigt efterår for mennesker med handicap. Regeringens handlingsplan for handicapområdet skal præsenteres. Den skal sikre, at mennesker med handicap i højere grad kan udfolde sig på lige fod med andre. Desuden har regeringen lovet, at ratificere handicapkonventionens tillægsprotokol, så borgerne kan få testet om den danske stat lever op til kravene i konventionen. Det er et vigtigt skridt på vejen mod lige muligheder for mennesker med handicap og jeg glæder mig til at Annette Vilhelmsen kommer i gang med arbejdet og fortsætter den vigtige indsats for at skabe lige rettigheder og muligheder for mennesker med handicap. 

Dato: 

Fredag, 9 august, 2013