Nytårsblog: Det handler om holdninger

"Folk med handicap stuves sammen". Med den historie på forsiden skød Politiken det nye år i gang. Historien handlede om, at kommunerne i stigende grad bygger store, institutionslignende bokomplekser til mennesker med handicap. En tilgang, vi ellers klart har taget afstand fra for flere årtier siden, fordi den risikerer at føre til, at mennesker med handicap er henvist til at leve i parallelsamfund.

Det handler om økonomi og faglighed, siger kommunerne. Jovist. Men det handler altså også om holdninger. Om perspektiv. Livskvalitet er ikke en ydelse i serviceloven. Men service uden blik for livskvalitet er tæt på meningsløs. Man yder ikke service til et handicap, men til det menneske, der har det. Man kan ikke bare flytte handicappet hen, hvor det bedst kan serviceres, og så må mennesket følge med. Vi skal kunne være sikre på, at det ikke er det, der sker for nogen.

Men diskussionen om faglighed og store enheder illustrerer også noget andet. Vi er nået langt, når det handler om ydelser, der skal kompensere for handicap. Ganske vist har vi set nedskæringer i forlængelse af den økonomiske krise. Men det meste af verden må stadig misunde os de ydelser, vi stiller til rådighed. Dog: Så meget desto tydeligere bliver det, at de store udfordringer ligger et andet sted. Udfordringerne for at øge livskvaliteten på en måde, der også er økonomisk forsvarlig, ligger i holdninger og bevidsthed.

Når nybyggerier stadig ikke lever op til lovens krav om tilgængelighed, og offentlige hjemmesider igen og igen dumper i tilgængelighedstest, så skyldes det nemlig i høj grad manglende bevidsthed om, at man bygger og programmerer for en mangfoldighed af mennesker. Og det koster, når der skal rettes op.

Når vi er så dårlige til at få mennesker med handicap i arbejde, så skyldes det blandt andet, at der stadig er en tilbageholdenhed i forhold til kolleger med handicap. Og et manglende blik for, at man kan have ressourcer ved siden af sit handicap. Det øger forsørgeransvaret for de danskere, der har et arbejde.

Når det kan være så vanskeligt at håndtere forskellighed i folkeskolen, så er det et positivt blik for mangfoldighed, der trænger til at skærpes. Ellers risikerer vi at sætte tusinder af børn på et uddannelsesmæssigt vigespor.

Og bygger man institutioner, der afhjælper handicappet, men isolerer mennesket, så kunne det bunde i et utilstrækkeligt blik for mennesket bag handicappet. Og så går vi glip af gevinsterne ved, at også disse mennesker udfylder deres fulde potentiale.

Hvis vi skal tage det næste skridt i retning af inklusion af mennesker med handicap på alle niveauer, og hvis vi skal skabe håndgribelig fremgang i forhold til vores forpligtelser i FN’s handicapkonvention, så kræver det en holdnings- og bevidsthedsændring bredt i samfundet.

2014 er det første år med regeringens handicaphandlingsplan. Der er mange gode initiativer. Også om holdninger og med Det Centrale Handicapråd i en vigtig rolle, som vi glæder os til at udfylde. Det er også året, hvor Danmark må forventes at tiltræde tillægsprotokollen til FN’s handicapkonvention, der giver klageadgang til FN-systemet. Et vigtigt skridt. Og så er det året, hvor Danmark for første gang skal til eksamen i opfyldelsen af konventionen.

Et spændende år er i vente. Godt nytår!

Dato: 

Torsdag, 2 januar, 2014