Rejsen mod bedre tilgængelighed

Nyhavn, Rundetårn, Aros, Rosenborg Slot, HC. Andersen osv. Danmark har mange turistattraktioner at byde på. Alligevel har vi siden finanskrisen mistet 1,8 procent af vores udenlandske overnatninger samtidig med, at Europa som helhed er gået 5,4 procent frem.

Den udvikling skal vendes, og derfor behandler Folketinget i dag et lovforslag, der skal fremme turismen i Danmark. Et væsentligt punkt i forslaget er at nedsætte ”Dansk Turismes Advisory Board”, der skal rådgive Det Nationale Turismeforum i udviklingen af en ny turismestrategi for Danmark. En række medlemmer, primært inden for turist- og erhvervsbranchen, skal give deres bidrag til, hvordan vi fremmer turismen.

Heldigvis er der tænkt bredt. Jeg er glad for at se Danske Handicaporganisationer på listen over medlemmer i ”Dansk Turismes Advisory Board”, for det er vigtigt at sikre handicap- og tilgængelighedsperspektivet i den nye turismestrategi. Faktum er nemlig, at 17 procent af befolkningen i Europa har et handicap i let eller svær grad. Det er altså ikke svært at regne ud, at der er et oplagt marked – og ikke mindst behov – for flere tilgængelige turistattraktioner. Det kommer ikke kun mennesker med handicap til gavn. Også ældre og børnefamilier med barnevogne tæller med i den målgruppe.

De økonomiske tal er til at tage at føle på. I EU er turismen den tredjestørste sektor, og det anslås, at turister med særlige behov for tilgængelighed bidrog med 352 milliarder euro til EU’s økonomi alene fra midten af 2012 til midten af 2013. Faktisk har over halvdelen af EU-borgere med handicap været ud at rejse inden for et år, og i gennemsnit bruger hver person omkring 5000 kroner på en rejse inden for sit lands grænser, og 8000 kroner på en udlandsrejse. 

Og så er der alle sidegevinsterne: Hvis hoteller, museer, natur og kultursteder bliver tilgængelige, så vil det ikke blot åbne op for at få flere turister med handicap (og deres pårørende) til landet. Det vil også være en oplagt chance for at skabe flere arbejdspladser – også til personer med handicap.

At sikre flere tilgængelige turistattraktioner lyder som en stor mundfuld, men det behøver det ikke at være. Det er udkigstårnet i Kongenshus Mindepark i Midtjylland - der i sommers vandt en lokal handicappris - et godt eksempel på. En elevator, en kikkert i kørestolshøjde, en god trappe, borde og bænke med plads til kørestole og selvfølgelig et handicaptoilet har skabt fuld tilgængelighed til tårnet og giver nu alle mulighed for en unik naturoplevelse.

Det kræver vilje at forbedre tilgængeligheden. Men mulighederne for at skaffe flere turister til landet, skabe vækst og jobs, og ikke mindst enestående kultur og naturoplevelser, bør være motivation nok for enhver, der arbejder med turisme i Danmark. Lovforslaget om turisme rummer mange perspektiver, som vi ikke har råd til at se bort fra. Hverken de økonomiske perspektiver eller perspektiverne for et mere tilgængeligt samfund for alle. 

Dato: 

Torsdag, 23 oktober, 2014