Ros til statusrapport

Regeringen har netop offentliggjort en status for den handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’, der blev lanceret sidste efterår. Ros til dette initiativ. Det er bekræftende at se, hvordan regeringen med statusrapporten tager handlingsplanen seriøst og giver os alle en mulighed for at følge med i udviklingen. På den måde bliver de fine ord i handlingsplanen ikke blot abstrakte visioner, men konkrete initiativer, som vi kan følge på sidelinjen.

Statusrapporten beskriver hvert eneste initiativ i handlingsplanen. En af de detaljer, der fortjener at blive fremhævet, er, at tidsrammerne for de enkelte initiativer er beskrevet. Det gør det nemt at danne sig et overblik og følge med i, om initiativet skrider frem efter planen. En anden fin detalje er, at det tydeligt fremgår, hvem der er ansvarlig for hvert enkelt initiativ. På den måde kan man hurtigt skaffe mere information om netop det initiativ, man som privat person, offentlig instans eller virksomhed har en særlig interesse for.

Socialministeriet har lavet et stort og grundigt stykke arbejde med statusrapporten. Men rapporten kan naturligvis ikke ændre på, at vi stadig mangler mål i handlingsplanen, der gør det muligt at forholde os til effekten af indsatserne. For som Det Centrale Handicapråd fremhævede allerede under udarbejdelsen, havde vi gerne set konkrete mål i handlingsplanen.

Heldigvis er der sat gang i initiativer, som kan skaffe os viden, der gør det muligt at måle på, hvordan det går med inklusion af mennesker med handicap i samfundet.
For det første er et af tiltagene i handlingsplanen et mangfoldighedsbarometer. Det skal følge op på regeringens overordnede målsætning om øget konklusion i forhold til uddannelse, arbejde og medborgerskab. For det andet kommer der inden længe nogle ’Guldindikatorer’, som Institut for Menneskerettigheder og SFI er ved at udvikle. Indikatorerne skal måle på gennemførelsen af FN’s handicapkonvention. Og for det tredje har Danmark lige været til eksamen hos FN i Handicapkonventionen. Denne eksamination vil uden tvivl også resultere i nogle klare vurderinger af, hvor vi bør sætte ind.

Der er altså noget at forholde sig til, selvom handlingsplanen ikke selv indeholder konkrete mål. Vi vil fortsætte med at følge op på de initiativer, der skal sikre ’et samfund for alle’ – og her er statusrapporten et rigtigt godt udgangspunkt. Tak for det!

Læs: Handicappolitisk handleplan - status 2014 

Dato: 

Fredag, 26 september, 2014