Spørg borgerne om handicaptilbud

I dagens Politiken kan man læse, at handicaporganisationerne dumper kommunernes nuværende indsats i forhold til indsatsen før kommunalreformen i 2007. Formanden for KL’s social- og sundhedsudvalg, Anny Winther, kan ikke genkende billedet.

Der er altså en uoverensstemmelse i opfattelsen af, hvilken kvalitet, kommunerne leverer. Men de bedste til at bedømme kvaliteten vil altid være dem, indsatsen er til for - nemlig borgerne. Måske var det en ide at spørge dem?

Vi kan bruge lang tid på at diskutere, om det var bedre at leve med et handicap i Danmark før 2007, og hvad forandringer siden da kan skyldes. Vi kan diskutere antallet af specialiserede tilbud på for eksempel hjerneskadeområdet. Men de diskussioner gavner kun, hvis vi har indsigt i, hvordan de tilbud, hver enkelt får, passer til behovet. Og det naturlige sted at starte er at spørge folk selv.

Blandt landets kommuner findes der gode eksempler på, at man på afgrænsede områder har lavet brugerundersøgelser - to af dem er Aarhus og Gladsaxe. De spørger hvert år deres borgere om, hvad de synes om et bestemt område, for eksempel botilbud for voksne med handicap, borgerservice eller hjemmepleje. Svarene bruger de til at se, hvor de gøre tingene bedre.

Men der er 98 kommuner i Danmark - jeg er sikker på, der findes flere gode eksempler. Lad os få dem frem i lyset, så vi kan se, hvordan det går, og så andre kan blive inspireret. Og så kunne det være en naturlig opgave for det nye nationale institut for kommuners og regioners forskning og analyse, KORA, at sørge for en mere samlet temperaturmåling på indsatsen, og hvor den kan forbedres.  Det må repræsentanterne for regeringen, kommunerne og regionerne kunne enes om i bestyrelsen.

Vi har brug for at forholde os konkret og nuanceret til de mange forskellige tilbud til mennesker med handicap. Dagligdagen på et botilbud, effektivitet og viden i sagsbehandling og specialisering af for eksempel genoptræning er forskellige problemstillinger, der har forskellige årsager og forskellige løsninger. Og det er borgerne selv, der har førstehåndsviden om deres egne oplevelser i mødet med kommunerne. Brug dem!

- Tue Byskov Bøtkjær.
 

Dato: 

Torsdag, 13 september, 2012