Tag imod håndsrækningen fra virkeligheden

Hvis forskning skal have relevans for virkeligheden, bliver virkeligheden - og de mennesker, der lever i den - nødt til at blive inddraget i forskningen.
Men det er tilsyneladende ofte en stor udfordring at inddrage brugerne i praksis. For eksempel har Anvendt KommunalForskning for nylig lavet en stor rapport om veje til førtidspension – et vigtigt emne, men vi hører ikke fra de personer, der rent faktisk har trådt disse veje.

 

Derfor er en direkte håndsrækning til at inddrage brugere noget, man i mine øjne skal tage imod. Især når man er et helt nyt institut, der har chancen for fra starten at gøre brugerinddragelse til en naturlig del af sit arbejde:
1. juli i år blev det helt nye Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner dannet. Instituttet er slået sammen af Anvendt KommunalForskning, Dansk Sundhedsinstitut og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut og skal forske i det kommunale velfærdsområde.

 

Og knap havde instituttet slået dørene op, før de fik et godt tilbud af netværket ”Et fælles løft på det sociale område”, som tilbyder at komme med input og erfaringer fra borgerne til forskningen. Netværket består af 50 meningsdannere på det sociale område - brugerorganisationer, beslutningstagere i praksis, uddannelses-og forskningsfolk og har den ambition at gøre viden til en generator for udviklingen på det sociale område og bygge bro mellem brugere, praksis, uddannelse og forskning.

 

Sådan et tilbud er for godt til at afslå, så jeg håber, at instituttet tager imod.

 

I Det Centrale Handicapråd bidrager vi selvfølgelig også gerne med basis i vores brede dialog mellem 17 forskellige medlemmer fra både handicaporganisationer, kommunerne, regionerne, forskningsinstitutioner, arbejdsgivere og -tagere. Det afgørende er at gribe mulighederne for at bygge bro mellem brugere, viden og handling.

 

Jeg vil ønske held og lykke til det nye institut. Jeg glæder mig til at se resultater fra jeres forskning - resultater, der forhåbentligt har rod i den verden, hvor rigtige mennesker lever og skal leve bedst muligt.

 

- Tue Byskov Bøtkjær.

 

Læs mere om Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner her.

Dato: 

Onsdag, 1 august, 2012