Tag sociale indsatser alvorligt

Rigsrevisionen og statsrevisorerne kritiserer forvaltningen af satspuljen. Der mangler overblik, og det er usikkert om målene med puljen nås. Opfølgningen på projekter og tilskud er tilfældig.

Den kedelige konklusion er ikke specielt overraskende. Og den flugter udmærket med, at Socialstyrelsen tidligere på året vurderede, at kun en tiendedel af hjælpen til socialt udsatte børn og voksne har dokumenteret effekt. Hvorfor accepterer vi et så lavt ambitionsniveau for effekten af de mange penge, vi som samfund investerer i udsatte og svage borgere borgere?

Jeg siger bevidst ”investerer”, for vi får jo som samfund næsten altid på den ene eller den anden måde noget igen, hvis indsatserne ellers virker. Sociale indsatser handler i bred forstand om at sætte folk i stand til at være sig selv som del af fællesskabet. Det giver overskud til at bidrage den anden vej – om det så er på arbejdsmarkedet, i civilsamfundet eller i de nære relationer. Og det forebygger sociale og sundhedsmæssige problemer, som ellers kunne koste ressourcer. Vi er nødt til at gøre op med dogmet om, at sociale indsatser kun tæller på udgiftssiden.

I disse dage er der regeringsforhandlinger, hvor partilederne lægger arm om, hvor mange tiendedele af en procent, den offentlige sektor må vokse. Tænk, hvis vi fokuserede lige så intenst på, hvordan pengene gør mest gavn for dem, det handler om. Jeg savner centralt placerede politikere, der virkelig vil noget med socialpolitikken i det store perspektiv. Tag nu de sociale indsatser alvorligt. Dokumentér effekterne på kort og lang sigt – ikke mindst ved at spørge borgerne selv, og lad os få prioriteret det, der betyder mest for dem, det handler om. Så bliver vi rigere både menneskeligt og økonomisk.

 

Dato: 

Torsdag, 25 juni, 2015