Tak til Stig Langvad

Efter 14 år stoppede Stig Langvad i går som formand i Danske Handicaporganisationer (DH). Dermed må vi i Det Centrale Handicapråd også sige farvel til vores næstformand. Det er vemodigt, for jeg har meget stor respekt for Stig Langvad – både fagligt og som person. Men hans beslutning har min fulde respekt. Stig har taget imod en ny udfordring i Fonden Realdania, hvor han fremover skal arbejde med, hvordan vi indretter samfundet, så der er plads til og accept af alle mennesker uanset alder, køn, handicap, sygdom, religion, etnisk oprindelse osv. - en af de sager, som Stigs brænder allermest for.

Jeg skylder Stig en stor tak for at have taget så godt imod mig. Da jeg for knap fire år siden satte mig i formandsstolen, fik rådet ikke blot en ny formand, men en helt ny struktur. Trods sine mange år i rådet viste Stig stor tillid til hele projektet og var åben over for forandringerne, som han formåede at få det bedste ud af.

En anden ting, jeg beundrer Stig for i sit arbejde i DH og rådet, er hans engagement og personlige pondus.  Han er vedholdende i sine sager og lægger ikke skjul på, hvad han mener. At man altid ved, hvor Stig står, ser jeg som en styrke. Samtidig formår han at give plads og repræsentere alle. Netop det, tror jeg, er en af årsagerne til, at han har opnået mange konkrete resultater i sin tid som formand i DH. Her er det næsten uundgåeligt at fremhæve det fantastiske projekt omkring Handicaporganisationernes Hus, som står som et lysende eksempel på, hvordan man kan gøre inklusion og tilgængelighed helt konkret.

Jeg er sikker på, at Stigs brede viden, gå-på-mod og vedholdenhed også vil blive værdsat hos Realdania. For selvom Stig i sit nye job kommer til arbejde med en bredere målgruppe, så er missionen stadig at sætte fokus på mangfoldighed og skabe bedre vilkår for udsatte grupper. Stig beholder også sin post i FN’s Handicapkomite, og han har lovet mig, at han altid også fremover vil give et råd, hvis der er behov for det. Det tilbud er jeg glad for og vælger at se Stigs stop som formand mere som et på gensyn end et farvel.

Dato: 

Tirsdag, 2 september, 2014