Tillykke til 2000 nye demokratiske deltagere

 D. 21. november til kommunal- og regionsvalget, var det første gang ca. 2000 mennesker blev indlemmet i det danske demokrati.

Der er hverken tale om 18-årige med våde ører eller nye landsmænd med historier fra fjerne lande i bagagen. Det er derimod de umyndiggjorte, der nu for første gang får lov at sætte dét så afgørende kryds.
Det er mennesker, der på grund af psykisk handicap, udviklingshæmning eller demens er frataget det, man kalder ”retslig handleevne”. Det betyder, at de ikke kan styre deres egen økonomi, og derfor har en værge, der har ansvaret for økonomien. Det er mennesker, som indtil nu har været frataget stemmeretten, selvom der ingen sammenhæng er mellem at kunne styre sin økonomi og evnen til at forholde sig til politik og lokalt demokrati.

Men nu har de for første gang måtte stemme til kommunal- og regionsvalget. Det har Folketinget bestemt sidste år. Og det skal fejres. Så sæt kagen frem; for nu må de umyndiggjorte være med til at bestemme, hvilke lokalpolitikere, de har tillid, der kan fordele kagen. 

Det er en sejr for menneskerettighederne, for demokratiet og for ligebehandling af mennesker med handicap. Men før champagnepropperne springer, skal vi huske, at der stadig er lang vej til målet om demokratisk ligestilling. Mennesker, der er frataget deres retslige handleevne, må forsat se til fra sidelinjen, når der er valg til Folketinget.

Fem af de danskere, der ikke må stemme, fører en sag mod den danske stat for at få stemmeret på lige fod med alle andre. Vi mener, det er vigtigt, at der arbejdes for lige rettigheder. Derfor følger vi spændte med hele vejen til højesteret og venter på resultatet, som kommer i starten af det nye år.

Vi mener, det er helt grundlæggende for et demokratisk samfund, at alle får mulighed for at give deres mening til kende i stemmeboksen. Og vi tror på, at det kan lykkes.
Flere domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i andre lande slået fast, at det er i strid med menneskerettighederne at holde mennesker ude af demokratiet, blot fordi de har et handicap eller en sygdom, der gør, at de ikke kan styre deres økonomi. Og det er i strid med handicapkonventionen at forhindre borgere med handicap i at stemme på grund af deres handicap alene.

Lige adgang til demokratiet er desværre aldrig kommet af sig selv. Tidligere måtte kvinder og mænd på bistandshjælp for eksempel ikke stemme. Men med hårdt arbejde er det lykkedes. Det kan det igen. Derfor håber vi, at endnu flere vil stille sig bag kravet om stemmeret til de umyndiggjorte.

Sker det, kan vi starte det nye år med en sejr for demokratiet. 

Dato: 

Torsdag, 23 november, 2017