Udvikling for alle

Over en milliard mennesker eller 15 procent af jordens befolkning har et handicap. Det giver mennesker med handicap en trist rekord. Ifølge FN er mennesker med handicap nemlig verdens største og mest begrænsede gruppe, når det kommer til muligheder for at udfolde sig.
 
På verdensplan er der flest fattige blandt mennesker med handicap og der er flest med handicap som mangler adgang til helt grundlæggende rettigheder som uddannelse, arbejde, sundhedspleje og social- og retslig beskyttelse.
 
Men på trods af det store antal mennesker bliver mennesker med handicap glemt i udviklingsarbejdet. Det vil FN’s generalforsamling rette op på i dag med initiativet ”Vejen frem: En handicapinkluderende udvikling mod 2015 og frem”. Mødet skal afsluttes med vedtagelsen af et dokument, der gør handicapkonventionen til en tydelig del af principperne for udvikling.
 
Dokumentet sender et vigtigt politisk signal, om at mennesker med handicap skal tænkes med, når der bliver udarbejdet politikker og strategi. Mennesker med handicap udgør en stor del af befolkningen på verdensplan, men sakker langt bagud.
 
Den tilgang kan også inspirere i Danmark. Vi er stadig ikke gode nok til at bygge samfund efter den mangfoldighed af mennesker, der skal bruge det. Alt for ofte laver vi ”normale” løsninger, som så – nogle gange forsinket - suppleres med tilføjelser, der skal tage hensyn til personer med handicap.
 
Vi kan håbe, at regeringens kommende handicaphandlingsplan vil bringe os et skridt nærmere den dag, hvor alle initiativer naturligt rettes sig mod en verden, som der er mange måder at forstå og bevæge sig rundt i.
 
Læs mere om FN's initiativ.

Dato: 

Mandag, 23 september, 2013