Valgblog: Husk at mennesker med handicap kan bidrage

Jeg har forsøgt at sætte fokus på nogle af de temaer, som mangler i valgkampen. Blandt andet på mennesker under værgemål, som slet ikke må stemme, og på tilgængelighed.

Her på valgkampens sidste dag, synes jeg det er på sin plads med af de temaer, som er blevet diskuteret rigtig meget, nemlig beskæftigelse. Politikerne har nærmest overbudt hinanden med budskaber om, hvordan denne eller hin gruppe kunne komme i arbejde og hvor meget eller hvor lidt der skal til for, at det kan betale sig at arbejde.

Hvad politikerne måske glemmer, er, at mange af dem, de taler om, har et handicap. Den del er blevet glemt i jagten på taletiden. Men det er en stor og meget sammensat gruppe mennesker. I min tid som formand har jeg mødt repræsentanter for mange forskellige handicapgrupper for eksempel mennesker med psykiske sygdomme, personer, der har fået en arbejdsskade, unge med udviklingshæmning og mennesker med fysiske handicap. Men først og fremmest har jeg mødt en enorm lyst og vilje til at deltage i samfundet på de måder, man nu kan.

Jeg tror, at når de fleste politikere tænker handicap, så tænker de på udgifter og mennesker, der har behov for støtte. Det kunne jeg godt tænke mig at lave om på, så man i stedet tænkte ressourcer, når man tænkte handicap.

Mennesker med handicap har nemlig en masse at byde ind med. I Det Centrale Handicapråd lavede vi sidste år en undersøgelse, som viste, hvor stort potentialet er hos mennesker med handicap. Hvis 6.000 med handicap kommer i arbejde i stedet for på førtidspension, giver det en samfundsgevinst på 10 milliarder over ti år. Og mennesker med handicap arbejder faktisk lige så ofte frivilligt som mennesker uden handicap.

Der er et stort potentiale for, at flere mennesker med handicap kan bidrage på arbejdsmarkedet og i det, vi kalder civilsamfundet – i organisationer, sportsklubber og foreninger– og dermed gøre en betydelig forskel for samfundet.

Det behøver ikke være meget svært at få mennesker i handicap i arbejde. Virksomhedens leder skal beslutte sig for det, jobsøgeren med handicap skal blive ved med at søge, og det offentlige system skal hjælpe og ikke stille hindringer i vejen.

Det håber jeg, at de politikere, som nu venter på vælgernes dom vil huske, når valget er overstået. 

Dato: 

Torsdag, 18 juni, 2015