Viden er første skridt til forandring

Personer med handicap – hvem er det? Spørgsmålet kan virke ganske simpelt, og flere af os har sikkert bestemte billeder, som vi forbinder med det at have et handicap. I virkeligheden er spørgsmålet nærmest umuligt at svare på, for mennesker med handicap er lige så forskellige som resten af befolkningen. Men handicappet kan gøre det svært at udfolde den forskellighed i samfundet på lige fod med andre. At rette op på det kræver viden om både handicap og om betydningen af den måde, vi indretter samfundet på. 

Derfor har Det Centrale Handicapråd udarbejdet hæftet ’Mennesker med handicap i Danmark’. Hæftet giver et overblik over viden og statistik om personer med handicap og deres deltagelse i samfundslivet. Vi håber, at det kan være med til at udbrede viden og forståelse om handicap. For viden er første skridt til at skabe forandring - både i forhold til at nedbryde fordomme om personer med handicap og i forhold til at udvikle holdbare og langsigtede løsninger.

I hæftet kan du blandt andet læse, hvor mange der har et handicap, hvad det indebærer, og hvilken betydning det har for indretningen af samfundet. Vidste du for eksempel, at knap halvdelen af befolkningen enten selv har et handicap eller længerevarende sygdom – eller et barn eller en partner, der har det? At kun 6,8 procent af offentlige myndigheders hjemmesider er blevet vurderet til god tilgængelighed? At 3,4 procent af personer med et handicap har en lang videregående uddannelse, eller at 35 procent med større psykisk handicap har oplevet psykisk vold, latterliggørelse og nedværdigelse. Tallene i hæftet vil formentlig være en øjenåbner for mange, og det er vores ønske, at de bidrager til forståelse og giver grobund for et mere inkluderende samfund.

Læs hæftet med viden om mennesker med handicap i Danmark her 

Dato: 

Søndag, 11 maj, 2014