Vigtige trafiksignaler

”De skal være hjerteligt velkomne til at holde på handicapparkeringspladsen” sagde en kvinde med muskelsvind, under et interview i TV 2 Nyhederne. ”Hvis de også bare vil tage mit handicap.”

I sidste uge vedtog Folketinget, at folk, der parkerer på en handicapparkeringsplads skal straffes med en dobbeltbøde fra 1. marts. Fremover koster det 1.020 kr. at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads og ikke 510 kr.

Behovet for lovændringen viser desværre, at flere og flere ikke respekterer handicapparkeringspladserne. ”Det går nok,” eller ”jeg er jo kun væk fra bilen i ti minutter,” tænker mange bilister måske. Men når alle tænker sådan, bliver handicapparkeringspladserne meget hurtigt optaget døgnet rundt.

Jeg ved ikke, hvor den manglende omtanke kommer fra. Men mange mangler tydeligvis viden om hvorfor det er vigtigt at kunne parkere på en handicapparkeringsplads med ekstra bredde, som ligger tæt på den bygning, man skal til. I DCH har vi vist, at mennesker med handicap fylder meget lidt i nyhederne. Jeg tror, at der er en sammenhæng. Handicap dukker simpelthen ikke op på lystavlen hos den bilist, der klemmer bilen ind på en handicapparkeringsplads.

Men alle skal kunne færdes i det offentlige rum. Derfor er det så vigtigt, at det offentlige går forrest og sender et klart signal om, at det helt uacceptabelt at optage en handicapparkeringsplads uden grund.

Jeg kunne ønske mig, at det offentlige gik forrest på flere andre områder. Områder, som også har stor betydning for, om mennesker med handicap kan færdes på lige fod med andre.

Byggeri er et af dem. Alt for ofte glemmer arkitekter og bygherrer, at befolkningen ikke kun består af fuldt funktionsdygtige 25-årige på 1,8 meter. Det betyder uoverstigelige trapper, manglende handicaptoiletter, tunge døre og dårlig akustik.

Derfor skal Arkitektforeningen og en række andre aktører have stor ros for at udviklet en tilgængelighedspolitik med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Tilgængelighedspolitikken betyder, at foreningerne forpligter sig på at arbejde for tilgængelighed for alle. Det er godt, at det private også går foran med et godt eksempel.  

Men det ville unægtelig hjælpe endnu mere, hvis myndighederne signalerede, at det er vigtigt ved at lave kontrol og opfølgning på tilgængelighed til byggeri. I dag kræver byggelovgivning ikke, at myndighederne kontrollerer, om kravene til tilgængelighed er blevet overholdt. Her står vi helt alene i sammenligning med en lang række andre lande. Det har Statens Byggeforskningsinstitut dokumenteret.

Jeg kunne ønske mig en lovændring, så kommunen fremover skulle kontrollere, om tilgængelighedskraven var overholdt, før den kunne udstede en ibrugtagningstilladelse. I dag kan kommunen vælge at udføre kontrollen, men det er ikke noget krav.

Jeg håber, at det offentlige fremover vil gå foran og stille krav til tilgængeligheden i samfundet. Så tror jeg også, at flere af byens bilister i fremtiden vil tænke sig om, når de får øje på en fristende ledig handicapparkeringsplads. 

Dato: 

Fredag, 28 februar, 2014