Vigtigt signal i klagemulighed

I 2009 trådte FN’s Handicapkonvention i kraft i Danmark, men først i dag vil Folketinget vedtage, at vi tiltræder tillægsprotokollen, der gør det muligt for danskere at klage til FN’s Handicapkomité over overtrædelser af konventionen. Det er et klart skridt i den rigtige retning og et vigtigt signal om ligeværdighed og respekt for de danskere, der lever med et handicap. For med tiltrædelsen af protokollen understreger Danmark, at mennesker med handicap skal have mulighed for at indgå i samfundet på lige fod med alle andre.

En sådan befæstning af retten til ligeværdighed er afgørende. For hos Det Centrale Handicapråd møder vi gang på gang mennesker med handicap, der har svært ved at genkende de fine ord fra konventionen i deres hverdag. Det gælder for eksempel, når hjemmesider og bygninger ikke er tilgængelige for alle mennesker, når arbejdsløsheden blandt personer med handicap er unødig høj, når hjælp til transport skal bestilles flere dage i forvejen, når personer med værge mister stemmeretten osv. Meget handler ikke om serviceniveau og udgifter, men tværtimod om omtanke og udnyttelse af menneskelige ressourcer, som i dag går til spilde. Handicapkonventionen handler nemlig ikke om, hvor mange handicapordninger samfundet har, men hvor mange muligheder borgerne har. Og i Danmark har vi stadig et langt stykke vej at gå, når det handler om at tænke initiativer og løsninger ind fra starten, som er rettet mod alle borgere – med og uden handicap.

Samtidig viser en Epinion-undersøgelse, som Det Centrale Handicapråd fik lavet sidste år, en udbredt mistillid i relationen mellem borgere og myndigheder. 43 procent af mennesker med psykiske handicap og 37 procent med fysisk handicap har ringe eller slet ingen tillid til, at deres egne eller deres pårørendes sager bliver behandlet korrekt. Tillægsprotokollen er derfor et vigtigt signal fra myndighedernes side, som viser, at Danmark er villig til at stå til regnskab for principperne i Handicapkonventionen. Hvis det signal følges op af handling, vil det formentlig ikke blive aktuelt for danskerne at gøre brug af den klagemulighed hos Handicapkomitéen, som bliver besluttet i dag. Det ville være glædeligt!

Dato: 

Tirsdag, 13 maj, 2014