Formanden mener

 

29. august 2016:

Sundheden blandt mennesker med handicap er desværre markant dårligere end hos resten af befolkningen. I gennemsnit lever mennesker med udviklingshæmning 14 år kortere end andre.

 

13. juli 2016:

I de første måneder som formand for Det Centrale Handicapråd, er der særligt én ting som har optaget mig: Det gode møde. Det gode møde handler blandt andet om at være fælles om noget andet end os selv.

 

3. juni 2016:

Anette Laigaards grundlovstale på Egmonthøjskolen 5. juni 2016. Hun talte om fællesskab, adgang for alle og gode møder.

Det er en stor ære for mig at få lov at stå her i dag som formand for Det Centrale Handicapråd. Egmonthøjskolen fyldt med mennesker, der er på vej til at forme spændende liv, står for mig som et sted, der virkelig formår at gøre en forskel for mange og skubbe til, at der skabes bæredygtige relationer mennesker imellem.

 

16. maj 2016:

I dag offentliggør social- og indenrigsminister Karen Ellemann regeringens 10 mål for socialpolitikken. Ambitionen med målene er, at færre mennesker er socialt udsatte og flere er i arbejde, når vi kommer til år 2020. Målene er meget generelle, og jeg læser dem som et løfte om, at der skal arbejdes konkret med udvikling af socialpolitikken, så den kommer det enkelte menneske til gode. Det vil kræve et langt sejt træk at opnå en markant positiv forandring, og derfor giver det mening at præcisere retningen og løbende følge udviklingen på bestemte områder.

 

11. maj 2016:

Det Centrale Handicapråd har længe anbefalet eftersyn og evalueringer, som en vigtig forudsætning for, at arbejdet med at skabe et inkluderende læringsmiljø lykkes.

 

31. marts 2016:

Det Centrale Handicapråd har fokus på inklusion og tværgående samarbejde mellem relevante aktører. Når jeg ser på handicapområdet tror jeg, det er en forudsætning for at nå resultater, der giver mening.

 

1. marts 2016:

Anette Laigaard er udpeget som formand for det Centrale Handicapråd. I overgangsperioden har Annemette Ruth fungeret som formand for rådet. Her kan du læse hendes sidste blogindlæg.  

 

6. januar 2016:
Fungerende formand for DCH, Annemette Ruth

Mød vores nye fungerende formand, Annemette Ruth, i hendes første blogindlæg: 

 

5. november 2015:

Regeringen melder ud, at eftersynet af inklusionsindsatsen i folkeskolen nu går i gang. Selv om meget tyder på at mange ting går godt, ved vi også, at der stadig er en del dårlige inklusionsoplevelser ude på skolerne – flere for nogle grupper, end for andre. Derfor er eftersynet er nødvendigt. Inklusion er ingen enkel øvelse, og god inklusion kræver løbende indsats og opfølgning. Nu skal en ekspertgruppe kortlægge udfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan kursen kan justeres.

 

4. september 2015:

Vi må ikke glemme forebyggelsen på sundhedsområdet og det sociale område. Det er formand for Det Centrale Handicapråd helt enig med formanden for socialcheferne, Helle Linnet, om.

Helle Linnet, formand for socialcheferne, efterlyser på Altinget, at regeringen prioriterer forebyggelse på sundhedsområdet og det sociale område. Det er en velkommen stemme på et tidspunkt, hvor økonomisk smalhals betyder, at den langsigtede indsats er truet. Det er jo nemmere at skære ned, der hvor effekterne først viser sig senere. 

Sider