Formanden mener

 

16. maj 2016:

I dag offentliggør social- og indenrigsminister Karen Ellemann regeringens 10 mål for socialpolitikken. Ambitionen med målene er, at færre mennesker er socialt udsatte og flere er i arbejde, når vi kommer til år 2020. Målene er meget generelle, og jeg læser dem som et løfte om, at der skal arbejdes konkret med udvikling af socialpolitikken, så den kommer det enkelte menneske til gode. Det vil kræve et langt sejt træk at opnå en markant positiv forandring, og derfor giver det mening at præcisere retningen og løbende følge udviklingen på bestemte områder.

 

11. maj 2016:

Det Centrale Handicapråd har længe anbefalet eftersyn og evalueringer, som en vigtig forudsætning for, at arbejdet med at skabe et inkluderende læringsmiljø lykkes.

 

31. marts 2016:

Det Centrale Handicapråd har fokus på inklusion og tværgående samarbejde mellem relevante aktører. Når jeg ser på handicapområdet tror jeg, det er en forudsætning for at nå resultater, der giver mening.

 

1. marts 2016:

Anette Laigaard er udpeget som formand for det Centrale Handicapråd. I overgangsperioden har Annemette Ruth fungeret som formand for rådet. Her kan du læse hendes sidste blogindlæg.  

 

6. januar 2016:
Fungerende formand for DCH, Annemette Ruth

Mød vores nye fungerende formand, Annemette Ruth, i hendes første blogindlæg: 

 

5. november 2015:

Regeringen melder ud, at eftersynet af inklusionsindsatsen i folkeskolen nu går i gang. Selv om meget tyder på at mange ting går godt, ved vi også, at der stadig er en del dårlige inklusionsoplevelser ude på skolerne – flere for nogle grupper, end for andre. Derfor er eftersynet er nødvendigt. Inklusion er ingen enkel øvelse, og god inklusion kræver løbende indsats og opfølgning. Nu skal en ekspertgruppe kortlægge udfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan kursen kan justeres.

 

4. september 2015:

Vi må ikke glemme forebyggelsen på sundhedsområdet og det sociale område. Det er formand for Det Centrale Handicapråd helt enig med formanden for socialcheferne, Helle Linnet, om.

Helle Linnet, formand for socialcheferne, efterlyser på Altinget, at regeringen prioriterer forebyggelse på sundhedsområdet og det sociale område. Det er en velkommen stemme på et tidspunkt, hvor økonomisk smalhals betyder, at den langsigtede indsats er truet. Det er jo nemmere at skære ned, der hvor effekterne først viser sig senere. 

 

6. august 2015:

Alt og alle inden for undervisningsverdenen har været samlet i Sorø i to dage til undervisningsministerens årlige uddannelsestopmøde. Over 100 eksperter og praktikere havde sat en stor del af tiden af til at diskutere inklusion. Det tager jeg hatten af for - som et stærkt signal til landets kommuner og skoler. For det kræver netop arbejde og tid at få inklusionen til at lykkes. Efter mødet har undervisningsminister Ellen Trane Nørby meldt ud, at hun vil give inklusionen et serviceeftersyn. Ministeren vil finde ud af om pengene følger med børnene fra specialtilbud til normaltilbud.

 

4. august 2015:

Kritikere af fremdriftsreformen har advaret om, at reformen vil presse studerende med handicap ud fra universiteterne. Nu kommer der også en utvetydig advarsel fra Aarhus Universitet, hvor uddannelsesrådgiver Camilla Sejr Skovhus fortæller politikerne, at de er i gang med at skabe et handicapfjendtligt universitet – blandt andet fordi universiteterne får penge efter, hvor hurtigt de studerende kommer igennem. I den forbindelse har handicaporganisationerne tidligere advaret mod retssikkerhedsproblemer, når man som studerende bliver afhængig af en dispensation fra det enkelte studienævn.

 

25. juni 2015:

Rigsrevisionen og statsrevisorerne kritiserer forvaltningen af satspuljen. Der mangler overblik, og det er usikkert om målene med puljen nås. Opfølgningen på projekter og tilskud er tilfældig.

Den kedelige konklusion er ikke specielt overraskende. Og den flugter udmærket med, at Socialstyrelsen tidligere på året vurderede, at kun en tiendedel af hjælpen til socialt udsatte børn og voksne har dokumenteret effekt. Hvorfor accepterer vi et så lavt ambitionsniveau for effekten af de mange penge, vi som samfund investerer i udsatte og svage borgere borgere?

Sider