Formanden mener

 

27. juni 2014:

Er retssikkerhed for kompliceret for borgerne?

 

12. juni 2014:

I fredags døde Holger Kallehauge. Dermed mistede den danske handicapbevægelse et af sine mest markante fyrtårne.

 

11. juni 2014:

Politiken har i dag en historie om, at nogle forældre tager deres børn ud af folkeskolen, fordi der er kommet flere elever med særlige behov. Ingen kan bebrejde forældre, at de gør, hvad de mener er bedst for deres børn. Men det ændrer ikke ved, at forældrene har et medansvar for rammerne om børnenes skolegang og fællesskabet i klassen.

 

23. maj 2014:

To nye rapporter fra Sundhedsministeriet viser store forskellige i sundhedstilstanden hos personer med og uden handicap. Det viser tydeligt, at denne målgruppe ikke er nået, selvom der de seneste år har kørt diverse kampagner for at få os danskere til at spise og leve sundere.

 

13. maj 2014:

I 2009 trådte FN’s Handicapkonvention i kraft i Danmark, men først i dag vil Folketinget vedtage, at vi tiltræder tillægsprotokollen, der gør det muligt for danskere at klage til FN’s Handicapkomité over overtrædelser af konventionen. Det er et klart skridt i den rigtige retning og et vigtigt signal om ligeværdighed og respekt for de danskere, der lever med et handicap. For med tiltrædelsen af protokollen understreger Danmark, at mennesker med handicap skal have mulighed for at indgå i samfundet på lige fod med alle andre.

 

11. maj 2014:

Personer med handicap – hvem er det? Spørgsmålet kan virke ganske simpelt, og flere af os har sikkert bestemte billeder, som vi forbinder med det at have et handicap. I virkeligheden er spørgsmålet nærmest umuligt at svare på, for mennesker med handicap er lige så forskellige som resten af befolkningen. Men handicappet kan gøre det svært at udfolde den forskellighed i samfundet på lige fod med andre. At rette op på det kræver viden om både handicap og om betydningen af den måde, vi indretter samfundet på. 

 

1. maj 2014:

Regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform har fokus på en målrettet individuel indsats - et begreb som kan rumme meget. I praksis kræver det stor omtanke, hvis udspillets idealer skal blive virkelige for alle - også for personer med et handicap.

 

25. april 2014:

Der kan være mange gode ringe i vandet, når man angriber fordomme med indsigt. Men de kommer først, når nogen tør kaste stenen. Det gjorde DR med "Usynligt syg". Måtte I inspirere mange andre.

 

22. april 2014:

Der er forskel på kommunernes indsats for mennesker med handicap. Det kan man kritisere. Men vi skal først og fremmest hjælpe de dårlige til at blive bedre. Og vi skal insistere på, at de søger og tager imod den hjælp.

 

20. april 2014:

Med tristhed har jeg modtaget meddelelsen om, at Palle Simonsen er gået bort. Et usædvanligt menneske er her ikke mere. Han gode eksempel og mange professionelle og menneskelige kvaliteter vil i årene fremover fortsat inspirere os generelt og i det videre arbejde for at bedre vilkårene for blandt andre mennesker med handicap.

Sider