IDEBØRS: SKOLE OG UDDANNELSE

Det Centrale Handicapråd har arbejdet med at udvikle en strategi mod fordomme om handicap. I arbejdet med strategien har vi samlet på ideer til projekter og tiltag, der kan hjælpe med at bekæmpe fordomme om mennesker med handicap.

Disse forskellige ideer er fordelt på 6 Idebørser. På denne side, handler det om Skole og uddannelse.

Støttekammerater

Støtte-kammerater

Handicapværksteder

Handicap-værksteder

Handicapaspekt i læreruddannelserne

Handicapaspekt i lærer-uddannelserne

Handicapaspekt i servicefaguddannelserne

Handicapaspekt i servicefag-uddannelserne

Venskabsklasser

Venskabsklasser