Knud Kristensen

Formand for SIND

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

Knud Kristensen

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Som landsformand for SIND deler jeg landsforeningens vision om et samfund, hvor alle respekterer, at de fundamentale menneskerettigheder og de internationale rettigheder for mennesker med handicap gælder for personer med sindslidelse.

Som pårørende har jeg kunnet konstatere, at dette lang fra er tilfældet i dag. Jeg kan også konstatere, at alle med en funktionsnedsættelse og deres pårørende nærmest dagligt må kæmpe for, at de rettigheder, der burde være indlysende, også respekteres og overholdes.

Mennesker med handicap og deres pårørende har brug for talerør og fortalervirksomheder. Et af disse er Det Centrale Handicapråd, og derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Mit håb er, at rådet vil blive et endnu stærkere talerør for mennesker med handicap og deres pårørende.

Som rådgiver for regeringen og Folketinget, er det mit håb, at rådet kan være med til at forme lovgivning og administrativ praksis på alle niveauer, så handicaprettighederne som noget naturligt respekteres og løbende udvikles.

Det er mit håb, at rådet fortsat vil være en kritisk samarbejdspartner i forhold til regeringen. Vi skal ikke kun give de råd, der ønskes. Vi skal også sætter fokus på det, der ikke fungere, og vi skal turde sige tingene, så det høres.