Kirsten Terkilsen

Medlem af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune

Indstillet af KL

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er udpeget af Kommunernes Landsforening (KL) til at deltage i Det Centrale Handicapråd. I KL arbejder vi med - og forholder os til - alle aspekter af kommunernes virke, herunder handicapområdet. En repræsentant i Det Centrale Handicapråd er med til at sikre vidensdeling og sparring mellem KL, kommunerne og repræsentanter for handicappede borgere i de 98 danske kommuner.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde er, at rådet i højere grad skal arbejde for at gøre det muligt for mennesker med handicap at udnytte egne ressourcer og potentialer i fællesskab med andre. Børn, unge og voksne med handicap og deres pårørende er som udgangspunkt de fremmeste eksperter i deres eget liv, og derfor har den enkelte også et stort ansvar for at finde vejen til det meningsfulde liv.