Ulrik Wilbek

Borgmester i Viborg Kommune

Indstillet af KL

Protrætfoto af Ulrik Wilbek

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er udpeget af Kommunernes Landsforening (KL) til at deltage i Det Centrale Handicapråd. I KL arbejder vi med - og forholder os til - alle aspekter af kommunernes virke, herunder handicapområdet. En repræsentant i Det Centrale Handicapråd er med til at sikre vidensdeling og sparring mellem KL, kommunerne og repræsentanter for handicappede borgere i de 98 danske kommuner.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Min forhåbning er, at jeg i samarbejde med Handicaprådet og KL`s socialudvalg kan forbedre forholdene for handicaporganisationerne, der repræsenterer en kæmpe forskellighed og derfor også forskellige behov. Jeg håber på, at komme tættere på, hvordan handicaporganisationerne oplever betingelserne i kommunerne.