Lone Sigbrand

Rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Indstillet af Statens Byggeforskningsinstitut

Foto af Lone Sigbrand, rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er med i Det Centrale Handicapråd, fordi jeg med min faglige tilgang som arkitekt og rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut kan medvirke til at bygge bro mellem på den ene side personer med funktionsnedsættelser som brugere af tilgængelig indretning af bygninger og udearealer og på den anden side byggeriets rådgivere og projekterende arkitekter og ingeniører.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Mit håb og ambition er, at rådet gennem dets arbejde bliver en part, der inddrages og lyttes til i beslutningsprocesser på mange niveauer i samfundet. Rådets brede sammensætning gør, at problemstillinger kan belyses fra mange vinkler allerede i indledende fase. Og idet vores kontaktflade favner bredt, kan vi let brede rådets overvejelser og beslutninger ud til mange dele af det danske samfund.