Camilla Aff Bredegaard

Regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Indstillet af Danske Regioner

Protrætfoto af Camilla Aff Bredegaard

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er udpeget af Social- og Integrationsministeren efter indstilling fra Danske Regioner til at deltage i Det Centrale Handicapråd.