Hanne Stig Andersen

Observatør fra Børne- og Socialministeriet og kontorchef i kontoret for handicap i Børne- og Socialministeriet

Foto af Hanne Stig Andersen, kontorchef i kontoret for handicap i Børne- og Socialministeriet

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Fra Børne- og Socialministeriet har jeg fulgt rådets debatter for at få input til arbejdet som koordinerende ministerium på handicapområdet. Det giver stor indsigt i de udfordringer, som området står over for.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Mit håb er, at rådets arbejde medvirker til, at mennesker med handicap i højere grad bliver inkluderet og dermed får mulighed for at udnytte egne talenter og kompetencer.