Maria Ventegodt

Observatør fra Institut for menneskerettigheder og chef for ligebehandling, Institut for menneskerettigheder

Maria Ventegodt

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er med i Det Centrale Handicapråd som observatør. Det er jeg, fordi jeg er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder. Instituttet har et særligt mandat til at fremme og overvåge gennemførelsen af FN’s handicapkonvention i Danmark. Folketingets Ombudsmand og Det Centrale Handicapråd har også del i dette særlige mandat.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Det er mit håb, at Det Centrale Handicapråd kan være med til at fremme mere lige muligheder for personer med handicap i Danmark. Konkret håber jeg, at rådet kan være med til at skabe politisk vilje til, at handicappolitikken i Danmark sætter i højere grad sigter på at afskaffe samfundsskabte barrierer og giver personer med handicap stærkere rettigheder til ligebehandling i tråd med FN’s Handicapkonvention.