Borgermøder om medborgerskab

Borgere med handicap skal have mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. Og man skal havde indflydelse på sager, hvor man selv er hovedperson eller kan blive det.

Derfor har vi i Det Centrale Handicapråd sat temaet ”Medborgerskab” på dagsordenen og afholdt i november 2012 fire borgermøder rundt om i landet.

Det skete den 20. i Vordingborg, den 21. i Esbjerg, den 27. i Odense og den 29. i Vrå (Nordjylland.)

Snakken på møderne tog udgangspunkt i fire emner: Brugerindflydelse, diskrimination, stemmeret/stemmeafgivelse og retsstilling.

 

På disse sider kan du læse om...Formand for DCH, Tue Byskov Bøtkjær.

  • hvorfor vi afholdt borgermøderne
  • mere om temaerne
  • programmet for møderne

Vi var glade for at se så mange engagerede deltagere på vores borgermøder.

Venlig hilsen Tue Byskov Bøtkjær,
formand for Det Centrale Handicapråd