Ideen bag & formålet

Ideen bag

Hvad er en medborger? Ordet antyder, at en medborger er en person, der er med i samfundet, og som er det på lige vilkår med andre borgere.

Men på hvilke måder kan man være med i samfundet? Institut for Menneskerettigheder beskriver en medborger nogenlunde sådan her:

En medborger er en person, som...

  • oplever, at hun/han kan være med til at bestemme, altså er med i demokratiet.
  • ved, hvordan hun/han på demokratiske måder kan være med til at ændre ting, hun/han er utilfreds med.
  • kender sine rettigheder og pligter og tager ansvar for egne handlinger.
  • bakker op om, at alle mennesker er frie og lige meget værd.

Nogle personer med handicap oplever, at de ikke er medborgere på lige vilkår med andre - for eksempel når det gælder brugerinddragelse, diskrimination, stemmeret og retsstilling. Det er derfor disse fire temaer, som borgermøderne havde fokus på.

 

I Det Centrale Handicapråd arbejder vi for, at alle mennesker - handicap eller ej - kan være og føle sig som ligeværdige medborgere i Danmark. Og vi ved, at mange personer med handicap er og føler sig med i samfundet. Men vi tror, det kan blive meget bedre. På borgermøderne ville vi derfor gerne høre borgernes opfattelser af de største barrierer for, at man kan føle sig som medborger. Og vi efterlyste positiv inspiration til, hvordan barriererne kan overkommes.

 

Formålet

De eksempler og forslag, som deltagerne kom med på borgermøderne, bruger vi i vores videre arbejde med emnet medborgerskab. Vi slutter temaet af med en konference 13. maj 2013 i Odense Kongrescenter. På konferencen kan deltagernes forslag og eksempler fra borgermøderne blive bragt i spil.