Konference


Alle mennesker bør have lige ret til at deltage i demokratiet og få indflydelse på eget liv. Men det kan være en udfordring, hvis man har et handicap.
 

Den 13. maj 2013 holdt vi konference om mere medborgerskab for mennesker med handicap. Vi fik mange interessante perspektiver i løbet af dagen og kvalificerede input til, hvordan medborgerskabet kan styrkes. 

 

Konferencen havde fokus på brugerindflydelse, demokrati og retssikkerhed: Hvordan får personer med handicap mere indflydelse på eget liv? Kan man ændre måden at stemme på, så alle personer med handicap kan stemme selv? Og hvordan øger man retssikkerheden for personer med handicap?

 

Dagens tre temaer blev behandlet via oplæg, interviews, debat og udveksling mellem deltagere, oplægsholdere og politikere.

 

Det Centrale Handicapråd har udgivet en pjece med oplysninger om brugerindflydelse, adgang til demokrati, retssikkerhed og gode eksempler. Pjecen blev præsenteret på konferencen. Du kan finde pjecen her.

 

 

Oplægsholdere
  • Karen Hækkerup, socialminister og koordinerende minister for handicapområdet
  • Morten Engberg, Chef for tilsynsafdelingen hos Folketingets Ombudsmand, Per Holm, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS, Knud Aarup, direktør i Socialstyrelsen, Maria Ventegodt Liisberg, leder af handicapteamet ved Institut for Menneskerettigheder
  • Marianne Thyrring, Økonomi- og Indenrigsministeriets særlige demokratiudsending
  • Susanne Olsen, formand for Danske Handicapforbund, Thorkild Olesen, formand for Dansk Blindesamfund, Lisbeth Jensen, formand for ULF, Anders J. Andersen, formand for handicaprådet i Vordingborg
  • Søren P. Rasmussen, borgmester i Lyngby-Taarbæk, Kristian Hegaard, byrådsmedlem i Fredensborg og Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune
     
  • Journalist Johannes Langkilde er ordstyrer.