Program

Program for konferencen ”Medborgerskab og handicap”
mandag den 13. maj 2013

9.30: Ankomst og indskrivning

 

10.00: Velkomst: Hvorfor medborgerskab?

Karen Hækkerup, koordinerende minister på handicapområdet og Social- og Integrationsminister

Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd

Johannes Langkilde, journalist og dagens ordstyrer

10.55: Indflydelse som bruger og borger

Erfaringer fra et langt liv, og hvad kinserne ikke kan

Anders J. Andersen, formand for handicaprådet i Vordingborg Kommune
 

Hvad siger handicapkonventionen om brugerindflydelse?

Maria Ventegodt Liisberg, leder af handicapteamet i Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder
 

Præsentation af charter for brugerindflydelse

Anne Skov, konsulent i Socialstyrelsen
Per Holm, direktør for Socialt Udviklingscenter SUS
 

Debat: Hvordan kommer vi fra intentioner til handling?

Per Holm, direktør for Socialt Udviklingscenter SUS
Knud Aarup, direktør for Socialstyrelsen
Thorkild Olesen, formand for Dansk Blindesamfund og medlem af Det Centrale Handicapråd
Søren P. Rasmussen, borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune og medlem af Det Centrale Handicapråd

12.35: Frokost

13.35: Demokrati og deltagelse

Tre perspektiver på deltagelse i demokratiet

Thorkild Olesen, formand for Dansk Blindesamfund og medlem af Det Centrale Handicapråd
Lisbeth Jensen, formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund ULF
Kristian Hegaard, medlem af byrådet i Fredensborg Kommune
 

Hvordan går det med deltagelsen?

Marianne Thyrring, Økonomi- og Indenrigsministerens personlige udsending i det lokale demokrati

14.40: Kaffe og kage

15:00: Retssikkerheden – er den under pres

Hvad er retssikkerhed?

Morten Engberg, Chef for tilsynsenheden hos Folketingets Ombudsmand
 

Debat: Hvad sker der med retssikkerheden, når krisen kradser?

Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Socialforhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune
Susanne Olsen, formand for Dansk Handicapforbund

  • 15.55-16.00: Afslutning

Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd