For brugere

Her kan du som bruger finde relevante materialer om brugerindflydelse. Siden opdateres løbende med nye eksempler.

 

Generelt om brugerindflydelse

Videnscenter for Bevægelseshandicap i bogen "Brugerinddragelse på handicapområdet" en række artikler om brugerinddragelsens udvikling og position i ind- og udland. Du kan læse bogen "Brugerinddragelse på handicapområdet" her.

 

Socialt Udviklingscenter SUS har i mange år haft projekter med fokus på brugerindflydelse. Find SUS' projekter på www.sus.dk eller www.brugerindflydelse.dk

 

SUS har uddannet 15 brugerindflydelsesguider, som tager ud i kommuner, på bosteder mv. De kan være med til at sætte gang i dialogen om brugerindflydelse der. Du kan læse mere ved at klikke her. 

 

SUS har oprettet en brugerjurist, der svarer på spørgsmål om rettigheder. Du kan læse mere ved at klikke her.

 

På Socialstyrelsens hjemmeside BoLiv findes et særskilt tema om brugerindflydelse og selvbestemmelse. Her finder du litteratur og informationer om en række konkrete projekter over hele landet, der kan bruges som redskaber og metoder til at styrke brugerindflydelse og selvbestemmelse for personer med handicap og psykisk sygdom. Hjemmesiden vil understøtte, at der udveksles erfaring og viden mellem fagpersoner og andre med interesse for botilbudsområdet. Du kan læse mere om Socialstyrelsens hjemmeside BoLiv her.

 

Socialstyrelsen har i 2007 gennemført en kortlægning af vilkårene for selvbestemmelse og brugerinddragelse for mennesker med udviklingshæmning. Formålet med kortlægningen var at skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige indsats på området. Du kan finde kortlægningen her.

 

Brugervejledere og ressourcepersoner

Det er muligt at rekvirere en brugervejleder hos Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF), der kommer ud og holder oplæg om selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse. Brugervejlederne holder oplæg på undervisningssteder, væresteder, bofællesskaber, m.v. og formidler også gerne til fagpersoner. Du kan læse mere om ULF's brugervejledere her.

 

Brugerindflydelse i sundhedsvæsenet

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) åbnede i efteråret 2011. ViBIS skal udvikle og formidle viden om inddrragelse af patienter og pårørende. Du kan læse mere om ViBIS og finde artikler, informationer og links om brugerindflydelse i sundhedsvæsenet her.

 

FN’s handicapkonvention

På Socialministeriets hjemmeside finder du fem film om udvalgte emner i FN’s Handicapkonvention, bl.a. om retten til at leve et selvstændigt liv. Du kan se filmene her.

 

Ministeriet har desuden udgivet idéhæfte med inspiration til, hvordan man som menneske med et handicap eller som medarbejder kan arbejde med de udvalgte emner fra FN’s handicapkonvention. Idéhæftet kan bruges i forlængelse af filmene om handicapkonventionen. Du kan finde hæftet her.

 

Socialministeriet har udgivet FN’s handicapkonvention på let dansk. Du kan finde handicapkonventionen her.

Konventionen findes også på dansk tegnsprog i sin fulde længde. Du kan både bestille handicapkonventionen på let dansk og tegnsprog på e-mail-adressen p-lex@sm.dk

 

Institut for Menneskerettigheder har oprettet en hjemmeside, for at borgere i Danmark kan få viden om FN’s Handicapkonvention. Samtidig ønsker Institut for Menneskerettigheder, at hjemmesiden er med til at skabe debat om, hvad FN’s Handicapkonvention konkret betyder for personer med handicap i Danmark. Du kan finde hjemmesiden her.

 

Mål brugerindflydelsen

Socialt Udviklingscenter SUS har udviklet brugerindflydelsesindekset BINDEKS, som er et redskab til at måle brugerindflydelse med. BINDEKS giver viden om brugerindflydelsen på botilbud, boformer og sociale cafeer, og kan bruges til at udvikle brugerindflydelsen på det enkelte sted. Du kan finde BINEDKS her.