For fagpersoner

Her kan du finde relevante materialer om brugerindflydelse for fagpersoner. Siden opdateres løbende med nye eksempler.

 

Generelt om brugerindflydelse

Videnscenter for Bevægelseshandicap i bogen "Brugerinddragelse på handicapområdet" en række artikler om brugerinddragelsens udvikling og position i ind- og udland. Du kan læse bogen "Brugerinddragelse på handicapområdet" her.

 

Socialt Udviklingscenter SUS har i mange år haft projekter med fokus på brugerindflydelse. Find SUS' projekter på www.sus.dk eller www.brugerindflydelse.dk

 

På Socialstyrelsens hjemmeside BoLiv findes et særskilt tema om brugerindflydelse og selvbestemmelse. Her finder du litteratur og informationer om en række konkrete projekter over hele landet, der kan bruges som redskaber og metoder til at styrke brugerindflydelse og selvbestemmelse for personer med handicap og psykisk sygdom. Hjemmesiden vil understøtte, at der udveksles erfaring og viden mellem fagpersoner og andre med interesse for botilbudsområdet. Du kan læse mere om Socialstyrelsens hjemmeside BoLiv her.

 

Socialstyrelsen har i 2007 gennemført en kortlægning af vilkårene for selvbestemmelse og brugerinddragelse for mennesker med udviklingshæmning. Formålet med kortlægningen var at skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige indsats på området. Du kan finde kortlægningen her.

 

Camillagården i Odense er et værksted for borgere med fysiske og psykiske handicap. Her arbejder man bl.a. med brugerindflydelse i forhold til hvilke typer opgaver, der skal løses på værkstedet. Fælles for Camillagården og andre værksteder i Odense er, at de skal være kendetegnet ved rummelighed, åbenhed, respekt, dialog og ansvarlighed. Camillagården vandt KL's lille Innovationspris i 2010. Du kan læse mere om Camillagården her.

 

Brugervejledere og ressourcepersoner

Det er muligt at rekvirere en brugervejleder hos Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF), der kommer ud og holder oplæg om selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse. Brugervejlederne holder oplæg på undervisningssteder, væresteder, bofællesskaber, m.v. og formidler også gerne til fagpersoner. Du kan læse mere om ULF's brugervejledere her.

 

FN’s handicapkonvention

På Socialministeriets hjemmeside finder du fem film om udvalgte emner i FN’s Handicapkonvention, bl.a. om retten til at leve et selvstændigt liv. Du kan se filmene her.

Ministeriet har desuden udgivet idéhæfte med inspiration til, hvordan man som menneske med et handicap eller som medarbejder kan arbejde med de udvalgte emner fra FN’s handicapkonvention. Idéhæftet kan bruges i forlængelse af filmene om handicapkonventionen. Du kan finde hæftet her.

 

Socialministeriet har udgivet FN’s handicapkonvention på let dansk. Du kan finde handicapkonventionen her.

Konventionen findes også på dansk tegnsprog i sin fulde længde. Du kan både bestille handicapkonventionen på let dansk og tegnsprog på e-mail-adressen p-lex@sm.dk

 

Institut for Menneskerettigheder har oprettet en hjemmeside, for at borgere i Danmark kan få viden om FN’s Handicapkonvention. Samtidig ønsker Institut for Menneskerettigheder, at hjemmesiden er med til at skabe debat om, hvad FN’s Handicapkonvention konkret betyder for personer med handicap i Danmark. Du kan finde hjemmesiden her.

 

Handleplaner

Socialstyrelsen har udgivet bogen ”Handleplaner og dokumentation - i brugerperspektiv”, som er baseret på erfaringer fra et udviklingsprojekt. Det primære formål har været at give et klart brugerperspektiv og give ideer og metoder til, hvordan man kan forene den unges perspektiv med et fagligt didaktisk perspektiv og med et omverdensperspektiv. Du kan læse bogen "Handleplaner og dokumentation - i brugerperspektiv" her.

 

Mål brugerindflydelsen

Socialt Udviklingscenter SUS har udviklet brugerindflydelsesindekset BINDEKS, som er et redskab til at måle brugerindflydelse med. BINDEKS giver viden om brugerindflydelsen på botilbud, boformer og sociale cafeer, og kan bruges til at udvikle brugerindflydelsen på det enkelte sted. Du kan finde BINEDKS her.

 

Undervisning i medborgerskab og rettigheder

Socialstyrelsen har udviklet en undervisningspakke om medborgerskab i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner for unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser. Undervisningspakken skal give viden og færdigheder om medborgerskab og egne rettigheder og henvender sig til undervisere, pædagoger og andre, der varetager opgaver i forhold til undervisning af unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser. Det kan være på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialskoler (VSU), værksteder, højskoler, m.v. Du kan læse mere om undervisningspakken og downloade den her.

 

Brugerindflydelse i udbud af hjælpemidler

KL og Danske Handicaporganisationer har udviklet en model for organisering af brugerindflydelse i kommunale udbud af hjælpemidler. I materialet beskrives lovgrundlaget kort samt selve modellen for udbudsprocesser. Du kan finde modellen her.

 

Evaluering af velfærdsteknologi

Alexandra Instituttet har i samarbejde med Aarhus Kommune udviklet et koncept til evaluering af velfærdsteknologi, der gør det nemmere for plejepersonale at vurdere, hvilken teknologi, der fungerer til at gøre borgere mere selvhjulpne. Konceptet fungerer ifølge Aarhus Kommune så godt, at de er klar til at folde det ud til resten af kommunen. Du kan læse mere om konceptet her.

 

Brugerinddragelse i sundhedsvæsnet

KORA har fra 2008 samarbejdet med Glostrup Hospital om at fremme brugerinddragelsen på hospitalet. Parterne havde en fælles interesse i at finde måder at styrke samarbejde mellem personale, patienter og pårørende i behandlingsforløb. Formålet med evalueringen har været at indsamle generelle erfaringer, som tages med i længerevarende udviklingsprojekter. Evalueringen er udmundet i et notat, som du kan læses her.