Liselotte Hyveled

Formand for Det Centrale Handicapråd

Udpeget af Børne- og Socialministeren

Liselotte Hyveled protrætfoto

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Det Centrale Handicapråd skal blandt andet følge med i, hvordan personer med handicap har det i samfundet, og om FN's Handicapkonvention gør en forskel. FN Handicap konvention understreger vigtigheden af at inddrage handicaprelaterede emner som en integrerende del af relevante strategier for en bæredygtig udvikling. Det er et arbejde som jeg finder utroligt vigtigt, relevant, motiverende og inspirerende og som jeg er en stolt af at kunne bidrage til.

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Ambitionerne er gennem sparing, træning og analyser at skabe et synligt og nytænkende handicapråd som repræsenterer alle mennesker med handicap og stræber efter at skabe et socialt lige, tilgængeligt og inkluderende samfund.