Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder i brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik

Indstillet af DI Transport

Lise Bjørg Pedersen

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg er med i Det Centrale Handicapråd som repræsentant for Dansk Industri Transport. I DI arbejder jeg primært med problemstillinger relateret til den kollektive transport. Jeg kan derfor bringe erfaringer fra erhvervslivet med ind i drøftelserne om blandt andet tilgængelighed og mobilitet. 

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Det er mit håb, at rådets arbejde vil fremme inklusion af mennesker med handicap både på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i samfundet generelt. Det er vigtigt, at rådet bidrager med relevant viden, som kvalificerer de politiske beslutninger og ikke mindst synliggøre, hvilke konsekvenser beslutninger har for handicappede borgere og deres omgivelser.