Sociale mål – også for mennesker med handicap

I dag offentliggør social- og indenrigsminister Karen Ellemann regeringens 10 mål for socialpolitikken. Ambitionen med målene er, at færre mennesker er socialt udsatte og flere er i arbejde, når vi kommer til år 2020. Målene er meget generelle, og jeg læser dem som et løfte om, at der skal arbejdes konkret med udvikling af socialpolitikken, så den kommer det enkelte menneske til gode. Det vil kræve et langt sejt træk at opnå en markant positiv forandring, og derfor giver det mening at præcisere retningen og løbende følge udviklingen på bestemte områder.

Som noget nyt er mennesker med handicap nævnt i de 10 sociale mål, og det er de 43.000 danskere med handicap, som får en social indsats, der er tale om. Jeg synes, det er godt og helt nødvendigt, at der også bliver sat mål for indsatsen over for mennesker med handicap. På handicapområdet skal socialpolitikken netop kompensere for funktionsnedsættelsen og give den enkelte bedre muligheder for at leve et godt og selvstændigt liv. Men det kræver, at indsatsen virker, så mennesker med handicap ikke bliver socialt udsatte på grund af handicappet. Det får vi forhåbentlig bedre redskaber til at vurdere nu.

Et af målene er, at flere mennesker med handicap kommer i uddannelse eller arbejde. Her nævner regeringen forskellige initiativer, som vi også har anbefalet tidligere fra Det Centrale Handicapråds side: For eksempel bedre koordinering af indsatsen overfor den enkelte og mere brug af supported employment, hvor mennesker med handicap får støtte til at få og opretholde et arbejde gennem jobcoach eller lignende.

Et andet mål handler om, at flere mennesker, der ikke er på arbejdsmarkedet, skal deltage i frivilligt arbejde. Målet nævner specifikt, at mennesker med handicap kan opleve nogle særlige udfordringer, når de gerne vil deltage i frivillige aktiviteter. Det er netop en af anbefalingerne fra rådets holdningsstrategi mod fordomme, at vi skal styrke deltagelsen for mennesker med handicap i frivillige foreninger, så jeg er glad for, at regeringens har blik for den konkrete udfordring og vil arbejde på at løse den.

To af de 10 mål handler om uddannelse for børn og unge, der er socialt udsatte. Her er ikke så klart et fokus på børn og unge med handicap, men jeg vil gerne understrege, at det er overordentligt nødvendigt, at alle får en god uddannelse – også for at undgå at blive socialt udsat senere i livet på grund af handicap. Hvis man har levet ekskluderet i sin barndom, så bliver man ikke pludselig automatisk inkluderet som ung! Derfor er det afgørende at støtte op om skole og uddannelse på tværs af socialt udsatte grupper – også for unge med handicap.

Regeringen gør selv opmærksom på, at de 10 mål kun gælder på områder, hvor der meningsfuldt kan måles en udvikling. Det er svært at opstille mål på områder, hvor der ikke findes gode måleinstrumenter. Men hvis målene skal drive socialpolitikken, ligger der en selvstændig udfordring i også at sikre udvikling og forbedringer på andre områder, der ikke er lige så målbare, men hvor den sociale indsats er afgørende for folks livskvalitet. For eksempel støtte til familier med børn med handicap og aktiviteter for voksne med handicap, der ikke kan få en plads på arbejdsmarkedet.

Alt i alt håber jeg virkelig, at de nye sociale mål kommer til at gøre en positiv forskel for mennesker med handicap. Nu vil vi nærlæse og drøfte målene i Det Centrale Handicapråd, så vi kan bidrage til både opfølgning og udvikling af målene fremover.

Læs regeringens 10 mål for social mobilitet

Dato: 

Mandag, 16 maj, 2016