Sundhedstjek til alle med udviklingshæmning

Sundheden blandt mennesker med handicap er desværre markant dårligere end hos resten af befolkningen. I gennemsnit lever mennesker med udviklingshæmning 14 år kortere end andre.

Sundhedstilstanden går også ud over områder, som ikke har noget med funktionsnedsættelsen at gøre. Jeg husker en borger med udviklingshæmning, der havde dårligt syn. Ingen havde bemærket det, for der var primært fokus på udviklingshæmningen. Men synet kunne der gøres noget ved ret enkelt. Det viser, hvordan sygdomme eller funktionsnedsættelser hos gruppen kan være helt unødvendige og derfor glæder jeg mig over, at vi nu kan se, at en mere systematisk indsats retter op på de store forskelle.

Roskilde kommune har sat ind med systematiske sundhedstjek af borgere med udviklingshæmning, netop fordi alvorlig sygdom kan være svært at opdage hos gruppen. Det kan være, at borgeren har svært ved at give udtryk for smerte eller vise andre tegn på, at noget er galt. Det gør det bydende nødvendigt at finde nye måder at opdage og forebygge sygdomme på. Initiativet i Roskilde er en del af et større projekt om sundhedsscreening af mennesker med udviklingshæmning fra Sundheds- og Ældreministeriet, som har kørt siden 2015.

Den nye tilgang i Roskilde er, at det ikke er borgeren selv eller de pårørende som opsøger sundhedsvæsenet, men omvendt. Borgeren med udviklingshæmning udfylder et sundhedsskema i samarbejde med sin hjemmevejleder, og efterfølgende udfører lægen et grundigt tjek på baggrund af skemaet. Og tallene taler tydeligt: Midtvejsresultaterne viser, at 78 procent af de undersøgte borgere skal i behandling eller undersøges nærmere. 78 procent! Det er altså mennesker, som uden dette sundhedstjek, måske ville have levet med overset sygdom eller risiko for sygdom.

Når vi opdager og forebygger sygdomme tidligere hos en udsat gruppe, kan vi udligne nogle af de enorme forskelle i sundhedsniveauet for mennesker med udviklingshæmning. Pilotprojektet i Roskilde viser også økonomisk gevinst, og det er jeg selvfølgelig glad for. Samfundet kan spare mange penge ved at fange problemerne i tide og forebygge sygdom, inden det bliver alvorligt. Men endnu vigtigere; borgerne får bedre helbred og større livskvalitet.

Forskere har tidligere været kritiske overfor nytten af brede sundhedstjek af befolkningen, men midvejsstatus i Roskilde viser, at det er meget gavnligt for gruppen af borgere med udviklingshæmning. Projektet udvider tilmed målgruppen til at også omfatte sundhedstjek af borgere med udviklingshæmning under 30 år.

Tallene viser nødvendigheden af, at et tilbud som dette også rulles ud til andre kommuner over hele landet. Flere og flere lande tilbyder sundhedstjek til mennesker med udviklingshæmning. Blandt andet England og Norge har gode resultater. Jeg tror denne tilgang til sundhed gør, at vi kommer et skridt nærmere lighed i sundhed for udviklingshæmmede og håber, at politikerne vil finde pengene til at brede de gode resultater ud til hele landet.

Læs mere om midtvejsevalueringen af sundhedstjek i Roskilde  

Dato: 

Mandag, 29 august, 2016