Årets sidste rådsmøde

Beskæftigelse og nye temaer for 2017 var på dagsordenen, da rådet torsdag den 8. december samledes for sidste gang i dette år.

Rådsmødet blev skudt i gang med et oplæg af Susanne Olsen, formand for Dansk Handicapforbund. Forbundet har fået lavet en Epinion-undersøgelse om beskæftigelse for mennesker med bevægelseshandicap. Den viser blandt andet, at 66 % af virksomheder enten har et mindre eller slet intet kendskab til de kompensations- og støtteordninger, der findes for mennesker med handicap. 

”Det var interessant at høre om undersøgelsen og få nogle konkrete tal på udfordringer, som vi allerede ved findes på arbejdsmarkedet. Der er ingen simpel løsning på at få flere mennesker med handicap i job, men det vil da være oplagt at skabe større bevidsthed omkring kompensationsordninger. Ligesom det er vigtigt at understrege, at det ikke nødvendigvis behøver at være uoverskueligt at ansætte en medarbejder med handicap,” siger Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd.

Susanne Olsen fortalte også om andre aktuelle aktiviteter på området. Blandt andet at Dansk Handicap Forbund i samarbejde med Ankestyrelsen og Specialfunktionen Job og Handicap i november præsenterede et online-værktøj, som skal skabe overblik over regler og muligheder for kompensation i forbindelse med ansættelse, fastholdelse og afskedigelse af mennesker med handicap.

Bred enighed om nye temaer

I rådet er der bred enighed om, at beskæftigelse er et vigtigt område at sætte ind på og arbejde videre med. Derfor er det også et af de temaer, som kommer til at fylde på dagsordenen for rådets arbejde i 2017. Derudover vil rådet også arbejde med temaerne uddannelse, viden, holdninger og tillid.

”Jeg glæder mig til at arbejde med de nye temaer. Nogle af dem, kommer vi til at gå mere i dybden med end andre, men alle giver mulighed for, at vi både sætter vores aftryk på projekter, der allerede er i gang, samtidig med vi kan bygge noget nyt op og starte relevante samarbejder,” pointerer Anette Laigaard.

Blandt rådsmedlemmerne var der også positive forventninger til arbejdet med de fem valgte temaer, da rådet drøftede, hvilke aktiviteter der kan blive gennemføret i forbindelse med de forskellige temaer i det nye år.

 

Susanne Olsen, formand Dansk Handicapforbund.

Susanne Olsen, formand for Dansk handicapforbund, var inviteret til rådsmådet for at forælle om forbundets projekt- og Epinion-undersøgelse om mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet.

Fredag, 9 december, 2016