Nyt idékatalog

Forside til Idékatalog

Idékatalog skal øge tilliden mellem kommunen og borgere med handicap

Danske Handicaporganisationer og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om at udvikle et idékatalog, der skal give inspiration til, hvordan man kan styrke dialogen og øge tilliden mellem kommunen og borgere med handicap. 

”Tillid, respekt og gensidig forventningsafstemning er helt fundamentalt for, at mennesker med handicap har en god kontakt med kommunen. Derfor har vi udviklet kataloget, som forhåbentlig kan hjælpe både borgere og sagsbehandlere med at skabe bedre arbejdsgange og større tilfredshed,” siger Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd.

Kataloget er blevet udviklet på baggrund af en såkaldt GAP-analyse, som Det Centrale Handicapråd gennemførte i 2015, og som viste, at sagsbehandlere og borgere oplever kontakten meget forskelligt.

Mange borgere med handicap føler ikke, at de bliver hørt i kontakten med kommunen. Ligesom de også oplever, at sagsbehandlerne mangler viden om deres specifikke handicap.

 

Konkrete idéer skal inspirere andre kommuner
Idékataloget indeholder en række konkrete idéer til, hvad der kan styrke tilliden og give bedre sagsbehandling. De fleste idéer er metoder eller tilgange, som en eller flere kommuner har haft succes med i praksis. Enkelte idéer i kataloget er ikke afprøvet i virkeligheden, men udviklet på en workshop med borgere, kommunale fagfolk og politikere, forskere, interesseorganisationer.

”De konkrete eksempler i kataloget viser, at det kan lade sig gøre at give en bedre sagsbehandling – og at det slet ikke behøver at være så svært. Måske handler det bare om at huske at inddrage borgerne i de processer, der vedrører dem. Eller at kommunen giver et telefonopkald frem for at sende lange breve i et uforståeligt sprog,” siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Kataloget er udviklet til Danske Handicaporganisationers lokale afdelinger, der kan bruge det som støtte til det lokale arbejde og dialogen med kommunen. Men kataloget kan også give inspiration til andre, der arbejder inden for feltet. 

 

Torsdag, 26 januar, 2017