Hvordan ser arbejdsmarkedet ud om 10-20 år?

Vi er i den fjerde industrielle revolution og taler om robotternes rolle på arbejdsmarkedet. Men hvad er konsekvenserne for personer på kanten af arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap og de sociale virksomheder?

Dette ser Den Sociale Kapitalfond, Trygfonden og Det Centrale Handicapråd nærmere på i udviklingsprojektet ”Disrupted?”. Projektet skal kvalificere billedet af, at ”robotterne kommer”. Vi skal blive klogere på hvilke jobudfordringer og jobmuligheder, der er indenfor de kommende 10-20 år.

  • Hvor er udfordringerne – hvilke jobs/opgaver/kompetencer bliver påvirket af den forventede teknologiske udvikling.
  • Hvad betyder udviklingen for dem, der allerede er udsatte og kommer der nye grupper til.
  • Hvad sker der med de virksomheder, som ansætter udsatte ledige i dag? 

​Vægten i projektet ligger også på mulighederne og på de behov og muligheder for opkvalificering, der skal til, hvor teknologien kan skabe adgang til jobs. Hvilke virksomheder og brancher bliver fremtidens arbejdspladser for udsatte grupper? Hvilke forudsætninger er der, for at potentialerne kan realiseres? Projektet forventes afsluttet i marts 2018.

Hvis man ønsker mere viden om projektet, kan man kontakte projektleder Rune Riisbjerg Thomsen på mail: rrt@socialkapitalfond.dk eller telefon: 31 40 83 37.

Fredag, 10 februar, 2017