Minister hilser på rådet

Det var en engageret og veloplagt børne- og socialminister, der kiggede forbi, da Det Centrale Handicapråd mødtes onsdag den. 22. februar.

Ministeren startede sit besøg med at inkassere den bjørnekrammer, som næstformand i rådet og formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, havde lovet hende efter udmeldingen om, at regeringen vil arbejde for et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. 

Da krammet var givet, og ministeren havde hilst på alle rådets medlemmer, uddybede hun sine tanker om diskriminationsforbuddet. Planen er et forbud udformet efter den såkaldte civilretlige model. Det vil sige, at de mennesker, der oplever diskrimination på grund af handicap, vil kunne klage til ligebehandlingsnævnet, der også afgør sager omkring eksempelvis køn og etnicitet.

Forbud har stor signalværdi

Rådsmedlemmerne var enige om, at forbuddet er vigtigt for, at mennesker med handicap bliver behandlet på lige fod med alle andre. 

”Rådet er meget glad for børne- og socialministerens initiativ til et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. Forbuddet er et stort og vigtigt skridt i retning af ligebehandling af mennesker med handicap. Det vil have betydelig signalværdi om respekt og tolerance,” udtaler formand, Anette Laigaard.

Hun understreger, at rådet fortsat vil følge arbejdet med udformningen af loven.

”Rådet vil følge arbejdet tæt og gerne bidrage til, at forbuddet i praksis bliver fuldt på højde med forbud mod diskrimination af andre grunde som for eksempel etnicitet. Derudover er rådet meget opmærksom på, at der i det videre arbejde fortsat skal være fokus på tilgængelighed som forudsætning for deltagelse.”

Vigtige mærkesager

Det var dog ikke kun diskriminationsforbuddet, der var i fokus ved besøget. Ministeren fortalte også mere generelt om sine visioner for handicapområdet.

Kort fortalt var ministerens budskaber, at der skal arbejdes med tilliden til sagsbehandlingen i kommunerne, og der skal være en bedre sammenhæng mellem beskæftigelses- og socialpolitikken, så for eksempel flere med handicap får en chance på arbejdsmarkedet. Ministeren roste også rådets holdningsstrategi og understregede, at det er vigtigt at arbejde for et samfund med større tolerance.

Rådet hilste ministerens udmelding velkommen, og flere rådmedlemmer kom med forslag til gode projekter og vigtige perspektiver, som Mai Mercado kan lade sig inspirere af.

”Det er meget positivt, at ministeren har fokus på netop de temaer, som vi også prioriterer højt i rådet. Jeg er sikker på, at vi kan få et godt samarbejde, hvor begge parter kan bidrage med viden og sparring,” vurderer Anette Laigaard.

 

Næste rådsmøde finder sted 4. april, og her er beskæftigelse blandt temaerne på dagsordenen.  
 

Torsdag, 2 marts, 2017