Brev til boligministeren

Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard er bekymret over de lempelser af kravene til tilgængelighed, som boligministeren har foreslået i sin revidering af bygningsreglementet. Derfor har hun skrevet til ministeren. Læs brevet her: 

Den 28. april 2017

Kære Ole Birk Olesen,

Det er med bekymring, jeg ser på de ændringer, du har planer om at foretage i bygningsreglementet. Der gælder særligt ophævelsen af kravet om niveaufri adgang til indgangsdøre og niveaufri adgang til toilet i stueetagen ved nybyggeri af enfamiliehuse. Jeg mener, at det vil få alvorlige konsekvenser for personer med handicap.

Den manglende tilgængelighed vil begrænse og isolere mennesker med handicap, der vil få svært ved at besøge familie, venner, legekammerater mv., når de ikke kan komme ind i boligen eller komme på toilettet under besøget. Det er meget uheldigt og i strid med intentionen i FN’s handicapkonvention, hvor Danmark har forpligtet sig til at skabe et samfund, som er mest muligt tilgængeligt – herunder også boliger og bygninger - så mennesker med handicap ikke oplever barrierer og kan deltage på lige fod med andre.

De nuværende krav til niveaufri adgang er en langsigtet og omkostningseffektiv måde at skabe tilgængelighed på og tage hånd om problemerne, inden de opstår. Det er billigere at bygge tilgængeligt fra start frem for at skulle bygge om senere. Dertil kommer det bureaukrati, det vil give kommunerne, der kommer til at stå for sagsbehandling af og tilskud til byggesagerne.

For at opfylde de nuværende tilgængelighedskrav har Statens Byggeforskningsinstitut vurderet, at de maksimale meromkostninger er 13.000 kr., hvilket må siges at være i småtingsafdelingen, når man først har sat et byggeprojekt i værk. Dette beløb kan muligvis nedbringes yderligere, hvis tilgængelighedskravet blot gælder hoveddøren og ikke alle husets indgangsdøre, hvilket for eksempel er proceduren i England.

Det er glædeligt, at du vil sætte fokus på vejledning og tilsyn i forhold til tilgængelighedskravene til større byggeri. Men set i lyset af dette virker det modsatrettet at lempe på tilgængeligheden til privat boligbyggeri. Ligeledes virker det som et tilbageskridt, at regeringen på den ene side - med stor ros og opbakning fra handicapverdenen - arbejder for at indføre et generelt forbud mod diskrimination, mens du samtidig ønsker at sløjfe kravene om tilgængelighed for enfamiliehuse, hvilket vil ramme mennesker med handicap og begrænse deres muligheder for at deltage i aktiviteter uden for deres hjem.

En ændring af bygningsreglementet kan ske uden debat i Folketinget. Jeg håber derfor, at du lytter til os og de andre parter, der tager sagen op. Der er efter min mening tale om ændringer, der kan få stor betydning for personer med handicap, ældre mennesker, folk med midlertidige skader m.fl.

Med venlig hilsen

Anette Laigaard

Onsdag, 17 maj, 2017