Tak for et godt Folkemøde

Det har været en fornøjelse at deltage i så mange spændende debatter, møde en masse interessante mennesker og være en del af den helt fantastiske stemning, der indtager Bornholm i folkemødedagene. 

Det var anden gang, jeg deltog i Folkemødet som formand for Det Centrale Handicapråd, og årets debatter bød på alt fra god sagshandling over udfordringer i psykiatrien til et mere rummeligt arbejdsmarked. Selvom emnerne for debatterne spænder bredt, så var der alligevel flere overordnede pointer, der gik igen. Tre af dem vil jeg gerne fremhæve.

For det første må vi aldrig glemme, at uanset hvad, så er borgeren ekspert i eget liv – og derfor skal indsatser og nye initiativer tage udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. For det andet, så skal vi blive bedre til at måle borgernes oplevelser og tilfredshed med indsatserne. Flere kommuner beskriver, at de er ved at drukne i dokumentation. Men selvom vi måler på det ene og det andet, så glemmer vi at se systematisk på, om borgerne faktisk får den hjælp, som de har behov for. For det tredje, er de kommunale handicapråd blevet nævnt i flere af de debatter, jeg deltog i. Rådene rummer et potentiale til at løfte store og vigtige opgaver, da medlemmerne i de kommunale handicapråd sidder med en viden om mennesker med handicaps potentialer og udfordringer. Det er afgørende, at den viden kommer i spil, når kommunen skal planlægge og gennemføre nye tiltag.

Jeg håber, at disse tre ting, vil komme højere op på dagsordenen fremover: Borgeren i centrum, måling af oplevelser og tilfredshed, samt større involvering af kommunale handicapråd. Jeg vil i hvert fald gøre mit for, at det kommer til at ske – eksempelvis har rådet taget hul på et samarbejde med KL og Danske Handicaporganisationer, der skal styrke de kommunale handicapråd. 

Allerførst er det dog tid til sommerferie. Jeg håber, at I alle får en rigtig god sommer!

Dato: 

Onsdag, 21 juni, 2017