Socialpolitisk Redegørelse 2017

 

Børne- og Socialministeriet har netop offentliggjort ’Socialpolitisk Redegørelse 2017’, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark. Rådets formand, Anette Laigaard, roser Børne- og Socialministeriet for at lave en systematisk kortlægning af sociale indsatser, men hun savner et mål for livskvalitet.

”Livskvalitet nævnes flere gange i redegørelsen. Det er jeg glad for, men hvis ambitionerne om livskvalitet skal tages seriøst, så bør man måle på det systematisk. Det vil for eksempel være relevant at se på, om borgerne rent faktisk oplever, at de modtager den hjælp, som de har behov for,” udtaler Anette Laigaard. 

Redegørelsen er baseret på data fra 44 kommuner. Anette Laigaard påpeger, at den vil stå langt stærkere, når den indeholder data fra flere kommuner, hvilket er planen for de kommende års redegørelser. Desuden vil tallene på handicapområdet ligeledes blive mere dækkende, hvis de personer, der får hjælpemidler, også regnes med.

Læs hele redegørelsen: http://socialministeriet.dk/media/18740/socialpolitisk-redegoerelse-2017.pdf

Fredag, 23 juni, 2017