Robotterne udfordrer især unge, ufaglærte og mennesker med handicap

I alt 820.000 danskere har jobs med relativt mange opgaver, der kan løftes af robotter og andre digitale løsninger, viser ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond. Unge, ufaglærte og handicappede er i højere grad i risikozonen for at miste deres job. Geografisk vil det påvirke Vestjylland mere end resten af landet.

Ny teknologi vil i fremtiden overtage mange arbejdsopgaver, og nogle grupper kan forvente større påvirkning end andre. Analysen viser, at knap 55 procent af unge mellem 18 og 25 år besidder jobs, der i høj grad vil blive påvirket af den teknologiske udvikling. Det samme gælder ufaglærte, hvor 55 procent udfører relativt mange opgaver, der kan varetages af ”robotter”. Desuden vil personer i fleksjob blive hårdt ramt, da 45 procent af de nuværende fleksjob dækker over opgaver, der kan automatiseres. Det viser en ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond, der gennemføres i samarbejde med Det Centrale Handicapråd og TrygFonden.

”I debatten om robotter, banebrydende fintech og spændende platformsøkonomi overser vi de udsatte ledige, som allerede i dag kæmper for at få foden indenfor. Den fjerde industrielle revolution kan betyde voldsomme udfordringer for deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Derfor har vi sat gang i projektet her, så vi får alle med,” siger direktør Lars Jannick Johansen, Den Sociale Kapitalfond.

Direktør for TrygFonden, Gurli Martinussen, understreger også vigtigheden af at have et skarpt fokus på dem, der allerede er på kanten af arbejdsmarkedet:

”Analyserne sætter spot på, at vi som samfund i den grad har brug for virksomheder, som kan og vil give alle en chance. Flere virksomheder viser allerede vejen i dag, de finder potentiale i udsatte ledige, som også kan bidrage positivt til virksomhedens bundlinje. Den type virksomheder skal vi gerne se flere af i fremtiden.”

Analyserne viser desuden, at mennesker med handicap er særligt udsatte for at miste deres job. For eksempel befinder mange personer med ADHD og muskelsvind sig i jobs, hvor der er mange opgaver med højt potentiale for automatisering.

”Mennesker med handicap vil blive ramt dobbelt, da mange besidder de job, som teknologien udkonkurrerer, og samtidig er mange ufaglærte og måske endda i fleksjob. Vi risikerer således, at mennesker med handicap kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet, end de er i forvejen. Den problematik skal vi være opmærksomme på og tage hånd om,” siger formand Anette Laigaard, Det Centrale Handicapråd.

Fakta

  • Knap 55 procent af ufaglærte i beskæftigelse besidder jobs, der i høj grad vil blive påvirket den teknologiske udvikling.
  • Tilsvarende har godt 45 pct. af fleksjobs, svarende til ca. 22.000 jobs, også relativt mange jobopgaver, der i høj grad formentlig kan overtages af fx ”robotter” og digitale løsninger.
  • Kun 35-45 pct. af personer med fx ADHD eller muskelsvind er i beskæftigelse. Samtidig har 45-55 pct. af de beskæftigede fra disse grupper jobs med mange opgaver, der umiddelbart nemmest kan automatiseres.
  • Ca. 45 pct. af de beskæftigede i en række vestjyske kommuner har jobs med mange opgaver der kan løses med teknologi, mens fx kun godt hver fjerde beskæftigede i kommuner nord for København var kendetegnet ved det samme.
  • Kommuner i fx Nordjylland og Vestsjælland er desuden kendetegnet ved at have relativt mange personer uden for beskæftigelse. De kommuner står med en dobbeltudfordring på beskæftigelsesområdet. De skal både løfte flere i beskæftigelse og samtidig ruste dem, der har et job, til den teknologiske udvikling, der vil påvirke dem.

Læs analyserne her:
Disrupted? – Unge, ufaglærte og handicappede er udsatte, når automatiseringen ruller (PDF)
Disrupted? – Vestjyske jobs under pres fra den 4. industrielle revolution (PDF)

 

Mandag, 10 juli, 2017