Ministerens forord

Billede af Børne- og Socialminister Mai MercadoMennesker med handicap er blandt de grupper i samfundet, der kan være i farezonen for at stå uden for fællesskaberne, for eksempel på uddannelser, på arbejdspladser og i fritidslivet. Jeg sætter derfor stor pris på de konstruktive forslag, som Det Centrale Handicapråd spiller ind med, i forhold til hvordan vi kan forbedre forholdene for mennesker med handicap og få flere med i fællesskaberne. Der har Det Centrale Handicapråd og regeringen en vigtig fælles dagsorden, og det er rådets store styrke, at det består af en bred vifte af medlemmer, der kan bidrage med forskellige perspektiver på problemstillingerne. 

 

En varm velkomst

Jeg husker tydeligt, da jeg mødte rådet i februar 2017. Sjældent har jeg fået så hjertelig en velkomst, da næstformand Thorkild Olesen gav mig en ordentlig bjørnekrammer. Anledningen til den varme velkomst var min udmelding om, at regeringen vil arbejde for et generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. For mig er det afgørende, at mennesker bliver behandlet ens. Det er helt urimeligt, at det kan være lovligt at nægte nogen adgang til en biograf eller restaurant på grund af deres handicap, og derfor vil regeringen i 2018 fremsætte et lovforslag om netop det. 
 

Kvaliteten i den kommunale sagsbehandling skal styrkes

Jeg er meget tilfreds med, at vi med satspuljeaftalen for 2018 sætter markant ind for at forbedre forholdene for både børn, unge og voksne med handicap med 444 mio. kr. Særligt er jeg glad for, at vi har sat knap 54 mio. kr. af til en handlingsplan, der skal styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og de afgørelser, borgerne får. Et af initiativerne er at gøre task forcen på handicapområdet permanent og samtidig opruste den, så flere kommuner kan få hjælp, hvis de har udfordringer med sagsbehandlingen. 

 

Beskæftigelse for mennesker med handicap på dagsordenen

Derudover har DH, beskæftigelsesministeren og jeg i det nye år inviteret til en fælles konference, hvor vi sætter fokus på, hvordan flere mennesker med handicap kommer i job. Det er vores mål med konferencen at samle de goder idéer fra handicaporganisationer, virksomheder og kommuner til et kommende handicappolitisk udspil med fokus på beskæftigelse. Jeg ved, at det er et område, som Det Centrale Handicapråd også er meget optaget af, og jeg glæder mig til samarbejdet om at fremme denne dagsorden. Det at have et job har værdi og mening for det enkelte menneske, og det er tilmed en god investering for samfundet. 

 

Holdningsarbejde er fortsat vigtigt

Vi skal fortsat arbejde på at flytte holdninger til mennesker med handicap. Derfor glæder jeg mig over de initiativer, Det Centrale Handicapråd har sat i værk på baggrund af anbefalingerne i holdningsstrategien, som rådet lancerede i 2016. Strategien var også omdrejningspunkt for det oplæg, rådets formand, Anette Laigaard, holdt til Børne- og Socialministeriets seminar om holdningsændringer til mennesker med handicap i forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité. Jeg er sikker på, at deltagerne fra de andre lande fik stort udbytte af at høre, hvordan Det Centrale Handicapråd har grebet opgaven med holdningspåvirkning an. 

 

Tak til Anette

Endelig vil jeg benytte lejligheden til at sige en stor tak til Anette Laigaard, der stopper ved årsskiftet. Anettes viden på handicapområdet og sociale indignation har været en stor styrke i rådets arbejde. Tak for det – og tak for et godt år med masser af vigtige handicappolitiske debatter. Jeg glæder mig til samarbejdet med den kommende formand, Dan Boyter, der træder til i starten af det nye år. 
 
 
Rigtig god læselyst! 
 
Mai Mercado 
Børne- og socialminister