Hvem sidder i rådet?

Stegtegning af et mødeI Det Centrale Handicapråd sidder en formand og 16 medlemmer. Medlemmerne i rådet har vidt forskellig baggrund og kommer fra forskellige områder, men fælles for dem er, at de alle beskæftiger sig med ting i samfundet, der har betydning for mennesker med handicap. 

Der sidder desuden to observatører i rådet. Deres opgave er at sikre, at rådets arbejde med FN’s handicapkonvention foregår på den bedste måde. Observatørerne kommer fra Børne- og Socialministeriet og Institut for Menneskerettigheder, og det er også deres opgave at sikre, at deres arbejde på handicapområdet bliver bedst muligt koordineret med rådets indsats.

 

Rådets medlemmer i 2017

Anette Laigaard, tidligere direktør for socialforvaltningen Københavns Kommune (formand).

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund (næstformand).

Mogens Wiederholt, Direktør for Spastikerforeningen.

Heidi Thamestrup, Formand for Landsforeningen Autisme.

Lise Beha Erichsen, Direktør for Hjernesagen.

Jette Myglegaard, Tidligere formand for ADHD-foreningen.

Kirsten Terkilsen, Borgmester i Hedensted Kommune.

Kirsten Rask, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland.

Lone Sigbrand, Rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Maria Bille Høeg, Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

Bent Madsen, Direktør i Boligselskabernes Landsforening.

Christian Sølyst, Konsulent i LO (Andreas Nielsen, mens Christian Sølyst var på orlov).

Henrik Friis, Afdelingschef, DI Transport (blev i slutningen af året afløst af Lise Bjørg Pedersen, Sekretariatsleder i brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik, DI Transport).

Lars Rune Christensen, Lektor, IT-Universitetet.

Susan Tetler, Professor med særlige opgaver, Institut for Uddannelse og Pædagogik.

Annemette Ruth, Kommandør.

Kristian Jensen, Centerleder i Handicapidrættens Videnscenter.

Observatører

Hanne Stig Andersen, Kontorchef i kontoret for handicap i Børne- og Socialministeriet.

Maria Ventegodt, Chef for ligebehandling, Institut for menneskerettigheder.